EN

be done!

volume_up

Példamondatok a(z) "be done!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Üdvözlöm az e célkitűzés megvalósításában részt vevő felek által végzett munkát.
EnglishI don't know what I'm going to do because I don't know what's being done to me.
Fogalmam sincs róla, mit teszek majd, mivel azt se tudom még, ők mibe rángattak.
EnglishThis will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
Erre most először fog sor kerülni, és igen nagyszabású vállalkozásnak ígérkezik.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishThe most that will be done for you,' he said, 'is that your neck will be saved.
- A legtöbb, amit megtesznek magáért - mondta -, hogy megmentik az akasztófától.
EnglishWe will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
EnglishEight of us, five convicts and three sailors, said that we would not see it done.
Nyolcan - öt fegyenc, három tengerész - azt mondtuk, hogy ezt már nem tűrhetjük.
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
A Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
EnglishThis done he rolled and patted out the plasticine till he had a smooth surface.
Miután ezzel kész volt, a plasztilint addig ütögette, míg felszíne sima nem lett.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Nehéz elképzelni, hogyan lenne ez kivitelezhető Európa sűrűn lakott területein.
EnglishIs this not what captive women have done to men who seized them, for centuries?
Az elrabolt nők talán nem ugyanezt tették az elrablóikkal évszázadokon keresztül?
EnglishAnd these are perfect-and done like the Latin and the Greek with infinite care.
Ezek viszont tökéletesek a latin és a görög fordítás is páratlan gonddal készült.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, mi a bizottságban elvégeztük a feladatunkat.
EnglishDo you think they would have done Grappa, Pasubio and the Basso Piave as we did?
Mit gondol, állták volna úgy a sarat a Grappán, a Pasubión és a Piavénái, mint mi?
EnglishIt hadn't even resulted in a story, as it might have done a few years earlier.
Még csak sztorit sem kreáltak ebből, ahogyan néhány évvel korábban tették volna.
English(EL) Madam President, Mr Provera has done an excellent job and I congratulate him.
(EL) Elnök asszony, Provera úr kiváló munkát végzett, szeretnék gratulálni neki.
EnglishA coup^ °f hundred, he mused, and any one of them I su^P086* could have done it.
Kettőszáz merengett , és ebből a kettőszázból kell nekünk előkeresnünk a gyilkost.
Englishthe scholar out of Athena but you can't stop her blushing after you've done so.
Mindenesetre társaság szempontjából kellemesebb vacsora volt, mint az előző esti.
EnglishSheepmeat production will fall 10% by the year 2015 unless something is done now.
A juhhústermelés 2015-re 10%-kal csökkenni fog, ha csak nem teszünk valamit most.
EnglishShe's done something to you, deceived you, something, something you can't forgive.
Vétett valamit ellened, becsapott, csinált valamit, amit nem tudsz megbocsátani.

Hasonló fordítások a(z) "be done!" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be good!
be on the watch!
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian