EN

to be disgusted {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be disgusted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMarty looked away, disgusted; but a rhythmical thumping made him glance back.
Marty undorodva másfelé nézett, de valami ütemes dobogás visszahúzta a tekintetét.
EnglishShe was actually disgusted and repelled by his expression of weakness and need.
Most szabályosan undorodott a férfitól, annyira taszította a gyengesége.
EnglishSomething about the square, the whole village, disgusted and angered him.
Valami undorította és dühítette a térrel, az egész városkával kapcsolatban.
EnglishBut no words came out - only terrified chuffing noises that disgusted him.
De nem bírt megszólalni csak valami rémült pöfögést hallatott, amitől maga is undorodott.
EnglishThey're shocked and disgusted, and they don't know what to do about it.
Jobban már azon sem botránkoztak volna meg, ha pénzt lopok az ügyfelemtől.
EnglishThey're afraid it might be a spy tool, he added in a disgusted voice.
Attól tartanak, hogy kémkedésre fogjuk használni tette hozzá megvetően Ed.
EnglishThey disgusted Gordon so much that he turned his back on them till they had chosen their books.
Gordon annyira undorodott tőlük, hogy hátat fordított nekik, amíg válogattak.
EnglishIt's finished, he thought, not fright- ened or sad, but simply disgusted.
Vége, gondolta, nem rémülten, vagy szomorúan, egyszerűen utálattal.
EnglishThe more you learn about people, the more disgusted you'll become.
Minél többet tudsz meg az emberekről, csak annál jobban utálod majd őket.
EnglishShe heard rocks grating as they were moved, and then Blaskyn's disgusted voice again.
Hallotta a tovagördülő köveket, majd Blaskyn szitkozódó hangját.
EnglishHe was disgusted with himself; therefore, he was even more irritable than usual.
Undorodott magától, ezért a szokásosnál is morcosabb volt.
EnglishA little girl was giving me lessons, but she got disgusted.
00:43:51.32,00:43:54.80 Egy kislány tanított egy darabig, de aztán megelégelte.
EnglishDisgusted, he threw his napkin on the table and strode from the room.
Undorral lökte az asztalra az. asztalkendőjét, és kiment a szobából.
EnglishThey bored and disgusted him; later, as his headache wore off, he observed them with a faint interest.
Később, mikor a fejfájása alábbhagyott, halvány érdeklődéssel kezdte szemlélni őket.
EnglishA moment later, she smote her forehead and made a dis-gusted sound.
Néhány pillanattal később homlokára csapott és vágott egy grimaszt.
EnglishEl spun around, disgusted, and tossed a handful of silver bits in the bath-keeper's direction.
El megfordult és grimaszolva egy marék ezüstöt dobott a férfi felé.
EnglishSometimes it made me hate my own kind I was so disgusted.
Úgy undorodtam ezektől az alakoktól, hogy néha már gyűlölni kezdtem a saját fajtámat.
English[ Disgusted Sigh ] U.C.A. just posted the nationals list on the Internet.
U.C.A. most rakta fel a netre a nemzeti döntő listáját.
Englishhe cried out in a weary exasperated and disgusted voice.
Vérvadászok! kiáltotta fáradt és utálkozó ingerültséggel.
EnglishHe looked around and noticed Anderson's disgusted, exasperated expression as the colonel studied Tork.
Észrevette, hogy Anderson undorodva és bosszankodva méregeti Torkot.

Hasonló fordítások a(z) "to be disgusted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian