angol-magyar fordítás erre a szóra: to be derailed

EN

"to be derailed" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to be derailed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat train of thought, however, was derailed by the word logic.
Valószínűleg nem fogja összetéveszteni a két srácot.
EnglishHis unexpected death left me with no immediate monster, with my plan derailed and my purpose in doubt.
Váratlan halálának köszönhetően nem maradt szörnyeteg, aki ellen harcolhatnék, így terveimnek és céljaimnak befellegzett.
EnglishIn this way, the relationship of the children to their native language and their cultural links are suppressed and derailed.
A gyerekek anyanyelvükhöz való viszonyát és kulturális kötődéseit így tudják elnyomni és kisiklatni.
EnglishYou have derailed it, and that is a pity.
EnglishOne kid told me with complete certainty that if you put a dime down on a railroad track, the first train to come along would be derailed by it.
zonyossággal állította, hogy a vasúti sínre helyezett tízcentessel az első arra vetődő vonatot ki lehet siklatni.
EnglishThis ethical imperative means that the European Union must mobilise all its efforts to help ensure that this process is not derailed.
Ez az etikai szükségszerűség azt jelenti, hogy az Európai Uniónak minden energiáját mozgósítania kell annak érdekében, hogy ez a folyamat ne jusson zsákutcába.
EnglishMy own belief was that both things were true: that dimes left on railroad tracks were perfectly smooshed before they derailed the trains which did the smooshing.
Saját hitem szerint mindkét állítás igaznak tűnt: a sínen hagyott tízcenteseket a vonatok, mielőtt kisiklanának, tökéletesen kismárolják.
EnglishThat problem also derailed domestication of North American bighorn sheep, which belong to the same genus as Asiatic mouflon sheep, ancestor of our domestic sheep.
Ez a nehézség állta útját a kanadai vadjuh háziasításának is, jóllehet, az a házi juh ősének, az ázsiai muflonnak a nemzetségébe tartozik.
EnglishJonesy suffered, but mostly with his derailed hip; his memories of sharing a body with Mr Gray had faded to the consistency of dreams in a remarkably short space of time.
Jonesy szenvedett, de nagyobbrészt kiugrott csípője miatt; annak az időnek az emlékei, amelyet Mr. Szürkével osztott meg, figyelemreméltóan rövid idő alatt fakultak álmokká.

Hasonló fordítások a(z) "to be derailed" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
to get derailed ige
Hungarian
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian