angol-magyar fordítás erre a szóra: to be convinced

EN

"to be convinced" magyar fordítás

EN

to be convinced {ige}

volume_up
The Presidency is convinced of the benefit of information from the TFTP.
Az elnökség meg van győződve a TFTP-ből származó információ hasznosságáról.
'Occuda feels overcome with guiltt now, and he's' convinced that his soul is lost.
Occuda viszont most bűntudatot érez, és meg van győződve róla, hogy a lelke elveszett.
The vermin are convinced that the evil god is destroying the planet.
A féreg meg van győződve arról, hogy a gonosz isten pusztítja a bolygót.

Példamondatok a(z) "to be convinced" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe knows all about Ricky, and she became convinced it was happening to me too.
Mindent tud Rickyről, és az volt a meggyőződése, hogy ugyanaz történik velem is.
EnglishI am also convinced that the European Union is undermining its own interests here.
Arról is meg vagyok győződve, hogy az Európai Unió veszélyezteti saját érdekeit.
EnglishI am convinced of this but, of course, I may be proven wrong by future events.
Erről meg vagyok győződve, de természetesen a jövőbeni események megcáfolhatnak.
EnglishNow, when did you first become convinced that cigarettes were inherently dangerous?
Tehát azt szeretném tudni, mikor szerzett tudomást a cigaretta veszélyességéről?
EnglishWhen I found out what Robbins was doing, I convinced him to take the trance away.
Mikor rájöttem mit tett veled Robbins, meggyőztem, hogy fel kell oldania az átkot.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Meggyőződésem, hogy az elkövetkező hetekben kielégítő eredményt fogunk elérni.
EnglishIf you're convinced she has nothing to do with it, adopt the same tactics for Elsa.
Ha meggyőződsz róla, hogy semmi köze a dologhoz, ugyanígy kell eljárnod Elsával.
EnglishIt is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Ez egy első próbálkozás, de meggyőződésem, hogy ez a próbálkozás sikeres lesz.
EnglishShe remained convinced for about three quick eye-blinks, and then began to doubt.
Úgy érezte, jól döntött, de három másodperccel később már kételkedni kezdett ebben.
EnglishThere was no tail; he was convinced of it by the time he headed for the cafeteria.
Mire elindult a kis kávézó felé, Monk már megállapította, hogy nincs kísérője.
EnglishMorgause said, I would, if I were convinced it was for the good of the kingdom.
- Például én - mondta Morgause -, ha meggyőződésem volna, hogy ez jó a királyságnak.
EnglishI am convinced that we can achieve a positive vote on this report tomorrow.
Meggyőződésem, hogy holnap kedvező fogadtatásban lesz része ennek a jelentésnek.
EnglishI am convinced that if the vote was taken again, the result would be the same.
Meggyőződésem, hogyha megismételnénk a szavazást, ugyanez lenne az eredmény.
EnglishThe OAS people, we are convinced, just don't know where he is any more than we do.
Meg vagyunk győződve róla, hogy az OAS éppúgy nem is sejti, hogy hol lehet, akár mi.
EnglishWe are also convinced that fundamental rights and freedoms belong to everybody.
Meggyőződésünk emellett, hogy az alapvető jogok és szabadságok mindenkit megilletnek.
EnglishSlowly he began to turn his head, convinced that caution was very necessary.
Lassan kezdte megfordítani a fejét, és rájött, hogy szükség is van az óvatosságra.
EnglishI even convinced Butch to try and track her by phone, and he had the same luck.
Még Butchot is megkértem, hogy próbálja telefonon megkeresni, ő sem járt szerencsével.
English'I was always convinced that Mademoiselle Flora was hiding something from us.
- Mindig meg voltam győződve róla, hogy Mademoiselle Flora eltitkol előlünk valamit.
EnglishShe hadn't failed in that, as Decker's deceits had convinced her she had.
Nem vallott kudarcot, pedig Decker, az a csaló már majdnem meggyőzte, hogy igen.
EnglishSecondly, I am not convinced about your argument regarding Brazilian beef.
Másodszor pedig, engem nem győzött meg a brazil marhahússal kapcsolatos érvelése.

Hasonló fordítások a(z) "to be convinced" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian