angol-magyar fordítás erre a szóra: to be converted

EN

"to be converted" magyar fordítás

HU
EN

to be converted {ige}

volume_up
1. vallás
to be converted

Példamondatok a(z) "to be converted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYour message can be converted to plain text without losing important information.
A levél átalakítható normál szöveges formátumba információk elvesztése nélkül.
EnglishThe big houses have been sold, and the cottages have been converted and changed.
A kastélyok gazdát cseréltek, a parasztházakat átépítették, villákat csináltak belőlük.
EnglishThey converted their small supply airfield into a full-scale year-round base.
- Abból a kis reptérből komolyan felszerelt, egész évben működő bázis lett.
EnglishEquities were traded off in Europe as well, with the local currencies converted to yen.
Európában a részvényektől is megszabadultak, a helyi pénznemeket yenre váltották.
EnglishHowever, you used formatting (e.g. colors) that will not be converted to plain text.
Azonban a formázások (pl. színek) nem alakíthatóak át szöveges formátumba.
EnglishCreates a log file in your work directory showing which documents have been converted.
A munkakönyvtárba naplófájlt készít az átalakított dokumentumok listájából.
EnglishSpotlight Online, www.spotlight-online.de (converted by spotlight2kvtml)
"Spotlight Online, www.spotlight-online.de (spotlight2kvtml-lel konvertálva)
EnglishThese profiles must be copied and converted before they can be loaded with brandShortName;.
Ahhoz, hogy ezt a profilt a brandShortName; be tudja tölteni, át kell alakítani.
EnglishYour message can be converted to plain text without losing information.
A levél átalakítható normál szöveges formátumba információk elvesztése nélkül.
EnglishHowever, these priorities must be very quickly converted into specific domestic measures.
De ezeket a prioritásokat gyorsan át kell alakítani konkrét nemzeti intézkedésekké.
EnglishAll this nonsense about a converted inn and three middle-aged women!
Micsoda képtelen feltételezés az átalakított fogadóról és három középkorú nőről!
EnglishThere were thirty people on that converted 707, and Winters knew a lot of them.
Az átalakított 707-es fedélzetén harminc ember tartózkodott, és Winters nagy részüket ismerte.
EnglishHe had converted the innocent rural bawdry of the masque into a sophisticated vileness.
A vidékiesen durva játékokat kifinomult romlottságokkal aljasította el.
EnglishThe houses, Hardcastle noted, had been mainly converted into flats or maisonettes.
A régi épületeket - figyelte meg Hardcastle - utólagos falazásokkal kislakásokra építették át.
EnglishDo not panic - it is not loaded, it is convertible, not converted.
Ne aggódjanak, ez a példány nincs megtöltve, és bár átalakítható, nincs átalakítva.
EnglishFor the Eyrie was not a castle, but a mountain itself converted into a fort.
Mert Sasfészek nem kastély volt, hanem egy erőddé átalakított hegy.
EnglishOpens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.
Megnyit egy párbeszédablakot, amelyen az átalakított fájlokat tároló könyvtárat lehet kiválasztani.
EnglishEverything can be converted to money, said the Novice Master.
Mindent pénzzé lehet tenni válaszolta sokat sejtetően a papnövendékek oktatója.
EnglishThe interior of Masters' converted DC-10 was arranged much like the firing mechanism of a rifle.
Masters átalakított DC-10-esének belseje egy puska závárzatához hasonlított.
EnglishSpecifies the folder and path in which the converted files are to be saved.
Ebbe a mappába, erre az útvonalra menti az átalakított fájlokat.

Hasonló fordítások a(z) "to be converted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian