angol-magyar fordítás erre a szóra: to be constituted

EN

"to be constituted" magyar fordítás

EN

to be constituted {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be constituted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe was alive, very much alive; and his existence constituted a perpetual public danger!
Élt, nagyon is élt, és léte veszélyt, állandó veszélyt jelentett mindenki számára!
EnglishThe first subparagraph shall apply within the Community as originally constituted.
Az első albekezdést a Közösségen belül az eredeti szövegezésnek megfelelően kell alkalmazni.
EnglishThe lowest molecules of inorganic matter constituted the lowest steps.
A szervetlen anyag legegyszerűbb molekulái alkotják a legalsó fokot.
EnglishBut it was also men who decided what constituted such cause.
Csakhogy azt is emberek döntik el, hogy mi jelent halálos veszélyt.
EnglishThese cumulative developments constituted the unconscious first steps of plant domestication.
Ezek a felhalmozott ismeretek jelentették akaratlanul is az első lépéseket a növények termesztése felé.
EnglishThat constituted a major concession from his hosts, John knew.
John is tudta, hogy ez nagyon nagy engedmény házigazdáitól.
EnglishIndeed, her youthful looks may have constituted her only obsession, other than the welfare of her daughter, Rowan.
Ez a fiatalos külső jelenthette életének második értelmét, rögtön a lánya, Rowan után.
English2.6. belt line shall mean the line constituted by the visible lower contour of the side windows of the vehicle,
2.6. "övvonal" a jármű oldalablakai átlátszó részének alsó kontúrja által meghatározott vonal,
EnglishLet us not forget that at its inception the European Union was constituted around problems other than this.
Ne felejtsük el, hogy megalakulásakor az Európai Unió merőben más problémák megoldására jött létre.
EnglishAnd that constituted the entire history he bequeathed to me.
Ez volt egész történelmi oktatásom, amit kaptam tőle.
EnglishLast Sunday, the generals constituted their own government which, in my view, must be regarded as illegitimate.
Múlt vasárnap a tábornokok megalakították a saját kormányukat, ami, véleményem szerint, illegitim.
EnglishEverything that is well--constituted, proud, gallant and, above all, beautiful gives offence to its ears and eyes.
Bántja a fülét és a szemét mindaz, ami jólsikerült, büszke, túláradó, de mindenekelőtt a szépség.
EnglishBut those gathered seeds would have constituted the material for the unconscious first steps of plant domestication.
Ám ezek az összegyűjtött magok képezték az alapját a növények nemesítése felé tett első lépésnek.
EnglishThe conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
A konferenciát közvetlenül az elnökség égisze alatt tartották, és elnökségi rendezvénynek minősült.
EnglishPatrick (since he's constituted himself your protector, Aunt Letty) had better taste every dish first.
Patricknek azt ajánlom, ha már úgyis kinevezte magát Letty néni védnökévé, hogy előbb ő kóstoljon meg minden fogást.
EnglishThe sensations came with such force they almost constituted a summoning: past jeopardy signalling present.
Olyan erősen érezte mindezt, mintha valami mágikus figyelmeztetés lett volna: az elmúlt veszély jelezte a most bekövetkezőt.
EnglishThe transposition has constituted a challenge for Member States mainly because it affects more than 800 different professions.
Az átültetés főként azért jelentett kihívást a tagállamok számára, mert 800-nál is több különböző szakmát érint.
EnglishThe exporter further pointed out that its domestic sales constituted less the 5 % of its sales during the IP.
Az exportőr továbbá leszögezte azt, hogy a belföldi eladásai a vizsgálati időszak alatti eladásainak kevesebb mint 5 %-át tették ki.
English. - Madam President, the tsunami and earthquake that hit Japan last March constituted a major tragedy.
a Bizottság tagja. - Elnök asszony! Múlt márciusban Japánt cunami és földrengés sújtotta, óriási katasztrófát okozva.
EnglishIt is needless to add that such a rate constituted an extreme danger on the highroads, as much so for vehicles, as for pedestrians.
Mondanunk is felesleges, hogy ekkora sebesség igen veszélyes az utakon mind a járművekre, mind a gyalogosokra nézve.

Hasonló fordítások a(z) "to be constituted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian