EN

to be confined {ige}

volume_up
to be confined (és: to come down)
That is why Salih Osman's work is not confined to the legal aid he gives the victims.
Szalih Oszman munkája ezért nem korlátozódik az áldozatoknak nyújtott jogi segítségre.
A katasztrófa nem korlátozódik kizárólag Afrikára.
The bad news is that this kin selected compassion is naturally confined to the family.
A rossz hír az, hogy a rokonszelekciótól vezérelt együttérzés a család keretei közé korlátozódik.
to be confined
I voted in favour of this report, given that it is confined exclusively to codifying existing texts on mergers of public limited liability companies.
A jelentés mellett szavaztam, mivel kizárólag a nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesüléséről szóló hatályos szövegek kodifikációjára szorítkozik.
This proposal is confined to codification of the existing texts relating to units of measurement, without any change in their substance, so I am voting in favour.
A javaslat a mértékegységekre vonatkozó meglévő jogszabályok tartalmi változtatások nélküli kodifikációjára szorítkozik, ezért mellette szavazok.
to be confined

Példamondatok a(z) "to be confined" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere is also another important element: this is not confined merely to Europe.
És van még egy lényeges elem: ezek az intézkedések nem korlátozódhatnak Európára.
EnglishAs if the universe could be confined to four observable, apposite manifestations.
Mintha az univerzumot meg lehetne határozni négy, egymással ellentétes erővel.
EnglishIn a country neighbourhood you move in a very confined and unvarying society.
A vidéki környezetben az ember igen szűk körű és változatlan társaságban mozog.
EnglishFor this job the one was too high and the other confined to his rows of shelves.
Az előbbi túl magas polcon ül az efféle munkához, az utóbbi csak polcok között bolyong.
EnglishHe confined himself to telling them what they were looking for, but not why.
Csak arra szorítkozott, hogy kit kell megkeresni, de kimaradt belőle az, hogy miért.
EnglishHe warned us that literature would no longer be confined to the classic works.
Figyelmeztetett bennünket, hogy az irodalom nem korlátozható többé a klasszikus témákra.
EnglishThese partnerships must not be confined just to within individual Member States.
Ezek a partnerségek nem korlátozódhatnak csupán az egyes tagállamokra.
EnglishO'Dell, the woman is confined to quarters for the duration of the patrol.
Mr. O'Dell, tartsa lakat alatt ezt a nőt amíg vissza nem érünk a bázisra.
EnglishHis First Officer has confined him for engaging in this unprofitable venture.
Az első tisztje letartóztatta, mert haszon nélküli ügyletekbe ment bele.
EnglishThat is why Salih Osman's work is not confined to the legal aid he gives the victims.
Szalih Oszman munkája ezért nem korlátozódik az áldozatoknak nyújtott jogi segítségre.
EnglishSuu Kyi has spent more than 13 years of the past 19 years confined to her Rangoon home.
Szú Dzsít az elmúlt 19 évben több mint 13 éven át tartották fogva ranguni otthonában.
EnglishNo one will ever feel pity for you, not even when you're confined to a wheelchair.
Csak a gyilkosságokra fognak emlékezni, ha valaha eszükbe jut a neve.
English'And I think they should be confined there until they are presentable.'
És azt hiszem, nem lenne helyes újra kiengedni őket, amíg rendbe nem szedik magukat.
EnglishThe powerful bodies of the men in the saffron tunics were oppressive in the confined space.
A sáfránytunikás emberek erőteljes alakjai nyomasztóan hatottak a szűk helyen.
EnglishHundreds of thousands are confined and many have no access to humanitarian aid.
Több százezren vannak elzárt területeken, és sokan nem jutnak hozzá a humanitárius segélyhez.
EnglishHe had never meant to kill Mikaso, simply arrest him and have him confined.
Nem akarta megölni Mikasót, egyszerűen csak le akarta tartóztatni és őrizet alatt tartani.
EnglishNikolayev had seen what heavy machine guns can do to massed civilians in a confined space.
Nyikolajev tapasztalta már, mire képesek a géppuskák egy szűk térbe zárt tömeg ellen.
EnglishIf Brussels confined itself to cross-border issues, then no one would have a problem.
Ha Brüsszel csak a határokon átnyúló kérdésekre koncentrálna, senkinek nem lenne kifogása.
EnglishIt was the voice that had spoken to me in Heaven, only confined to human sounds.
Ez a most emberi torokba zárt hang beszélt hozzám a mennyekben.
EnglishI was confined to the house by a sever chill for three days last week.
-Csúnyán megfáztam, a múlt héten három napig ki sem mozdultam hazulról.

Hasonló fordítások a(z) "to be confined" szóra magyarul

confined melléknév
Hungarian
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!