angol-magyar fordítás erre a szóra: to be committed to

EN

"to be committed to" magyar fordítás

EN

to be committed to {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be committed to" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
EnglishThe day the Tolls collapsed, Brys, an even dozen financiers committed suicide.
Aznap, amikor a Vámház rendszere összeomlott, tucatnyi befektető lett öngyilkos.
EnglishWe are absolutely committed to completing this process as quickly as possible.
Határozott szándékunk, hogy ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban véghezvigyük.
EnglishThere had been some time before a murder committed on or near Hounslow Heath.
Nem sokkal azelőtt ugyanis itt, a hounslow-i pusztán, gyilkosságot követtek el.
EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési idő a rendelkezést sértő cselekmény elkövetésének napján kezdődik.
EnglishHas Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?
Oettinger biztos úr nem kötelezte már el magát annak a projektnek a támogatására?
EnglishHe had committed follies for which tomorrow he would feel like killing himself.
Annyi ostobaságot követett el, hogy holnap öngyilkos vágyat érez majd az emlékükre.
EnglishWith the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
A régióval kapcsolatban kötelezettséget vállalt a strukturális problémák megoldására.
EnglishBritish Conservatives are committed to accelerating that change of direction.
A brit konzervatívok elkötelezettek ezen irányváltoztatás felgyorsítása iránt.
EnglishThose of you who know me will be aware of just how committed I am to this matter.
Azok, akik ismernek engem, tudják, hogy mennyire elköteleztem magam ezen ügy mellett.
EnglishVatutin had committed most of it to memory, but had concentrated on the last two parts.
Vatutin java részt a memóriájára hagyatkozott, de most az első részt ütötte fel.
EnglishAt the same time, we are committed to the freedom of circulation in Europe.
Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk az Európán belüli mozgás szabadsága mellett.
EnglishWe know that many feminicide murders are committed in Guatemala and in Ciudad Juárez.
Tudjuk, hogy sok asszonygyilkosságot követnek el Guatemalában és Ciudad Juárezben.
EnglishSurely she was about to reveal some heinous sin committed by the other side.
A nő nyilván a másik fél valamilyen különösen mocskos húzására derít majd fényt.,..
EnglishKeep the good thing committed to thy trust by the Holy Ghost who dwelleth in us.
Õrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.
EnglishYour country has committed an act of war against the United States of America.
Az ön országa háborús cselekményeket hajtott végre az Amerikai Egyesült Államok ellen.
EnglishThe murders might have been committed in several counties, in a number of cities.
A gyilkosságokat vélhetően több megyében követték el, ott is számos különböző városban.
EnglishThat is the only violent act I ever committed in what has now been a long, long life.
Ez az egyetlen erőszakos cselekedet, melyet elkövettem hosszú, hosszú életem során.
EnglishCriminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
Bűncselekményeket követtek el, és ezért kellett az államnak beavatkoznia.
EnglishSuspected in seven murders personally committed and a few more in the company of others.
Hét gyilkosság elkövetésével gyanúsítják, és néhány másikban pedig bűntárs volt.

Hasonló fordítások a(z) "to be committed to" szóra magyarul

committed melléknév
Hungarian
to prepozíció
be good enough to