angol-magyar fordítás erre a szóra: to be coming to an end

EN

"to be coming to an end" magyar fordítás

EN

to be coming to an end {ige}

volume_up
to be coming to an end

Példamondatok a(z) "to be coming to an end" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe are coming to the end of a procedure we have called the 'pilot' procedure.
Egy olyan eljárás végéhez közeledünk, amit "kísérleti” eljárásnak neveztünk.
EnglishThe current generalised system of preferences (GSP) will soon be coming to an end.
írásban. - (FR) A jelenlegi általános preferenciális rendszer (GSP) hamarosan meg fog szűnni.
EnglishThe species had enjoyed its adventure, but it was coming to an end.
A fajok kiélvezték a kalandot, de most már le kell szállni a hullámvasútról.
EnglishYou only grow by coming to the end of something and by beginning something else.
Garp így fogalmazta meg: "Ha a végére jársz valaminek, s újat kezdesz, úgy nő be a fejed lágya.""
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
A hamarosan befejeződő parlamenti ciklus önmagában jelentős eredményeket könyvelhet el.
EnglishHe had a collection of very bad thoughts, like it was all coming to an end.
Nagyon rossz gondolatai voltak, mintha minden a végéhez közeledne.
EnglishI fear that this period is now coming to an end, at least temporarily.
Attól félek, hogy ez az időszak a végéhez közelít, legalábbis egyelőre.
EnglishAnd everywhere the same stench as in Venice, the stench that says all is coming to an end.
És mindenütt ugyanaz a bűz, mint Velencében, az a bűz, amely azt üzeni, hogy minden véges!
EnglishHowever, now it is at political level, because it is coming to an end in 2010.
Mostanra azonban a kérdés politikai szintre emelkedett, hiszen 2010-ben a bíróság befejezi a munkáját.
EnglishThe world is not coming to an end because of Madouc's merry na ture!
A világ nem áll a feje tetejére Madouc vidám viselkedése miatt!
EnglishThe great hunting trips are coming to an end, only a few left, although they of course do not know this.
Vége lesz a nagy vadászkirándulásoknak, már csak kevés maradt, noha ők nem tudnak róla.
EnglishThis work is in fact coming to an end, but it has not reached the stage that we wanted.
Ez a munka tulajdonképpen a végéhez közeledik, de nem jutott el arra a szintre, amelyet szerettünk volna.
Englishcried the boarders; the world is coming to an end.
- Goriot fiákeren - mondták a lakók -, itt a világ vége!
EnglishLadies and gentlemen, I am coming to the end of my political career.
Hölgyeim és uraim, politikai pályafutásom végére értem.
EnglishThis international support will, however, be coming to an end in 2010.
A nemzetközi támogatás azonban 2010-ben véget ér.
EnglishIt seemed that the times when Washington acted unilaterally in the international arena were coming to an end.
Úgy tűnt, véget ér Washington nemzetközi színtéren tanúsított egyoldalú cselekvésének időszaka.
EnglishThe period of reflection and debate to decide the future governance of the EU of 27 is coming to an end.
A 27 tagú Európai Unió jövőbeni kormányzásáról szóló elmélkedés és vita időszaka a végéhez közeledik.
EnglishAfter more than 10 years, work on a unitary European patent is finally coming to an end.
Több mint tíz év eltelte után végéhez közeledik az egységes európai szabadalmi oltalmi rendszerrel kapcsolatos munka.
EnglishI spent that final night on the roof, and the next day it did really look as though the fighting was coming to an end.
Az utolsó éjszakát a tetőn töltöttem, és másnap valóban úgy nézett ki, hogy a harcok véget érnek.
EnglishThe first decade of the 21st century is coming to an end.
A XXI. század első évtizede vége felé közeleg.