Példamondatok a(z) "to be choked" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishKim choked as bare-headed Father Victor sailed down upon them from the veranda.
- Itt a páter! - szólt Kim fuldokolva, Victor atya a verandáról feléjük tartott.
EnglishDust choked them, and when it cleared a mass of rubble partly blocked the entry.
Vanye az ajtókerethez érintette a kard markolatát, és a nehéz kőajtó félresiklott.
EnglishYou won't, she begged in a small choked voice, not looking up, go to the police?
Ugye, nem megy a rendőrségre? könyörgött Brigid fojtott hangon, fel se nézve.
EnglishYou choked her, counting on that statement to throw suspicion on Whidden.
Megfojtotta és arra számított, hogy ez a nyilatkozat Whiddenre tereli a gyanút!
EnglishBy the end of the festivities, the powder smoke was so thick that some men choked on it.
A tánc végén olyan vastag volt a puskaporfüst, hogy néhányan fuldokoltak tőle.
EnglishHe ducked through a narrow, noisome arch into the dung- and refuse-choked run of an alley.
Lebukott, hogy átférjen egy boltív alatt, és belépett egy szűk, bűzös sikátorba.
EnglishHe choked back laughter and put a hand to his mouth to stifle a spray of crumbs.
Gaunt nevetést fojtott el, és kezét a szája elé emelte, hogy tortamorzsák ki ne repüljenek.
Englishhe pleaded in a choked voice.
Ugye nem tenné ezt velem, úrnőm? kérdezte a királynőt elcsukló hangon.
EnglishA million dollars, Ace whispered in a hushed, choked voice, and bent over the map.
- Egymillió dollár! - suttogta Ász rekedten, és ráborult a térképre.
EnglishShe struck me first, and then he choked me and took time pistol out of my pocket.
Először a lány ütött meg, aztán meg ő kezdett fojtogatni, és kiszedte a zsebemből a revolvert.
EnglishHis nice large house was choked with a fat mortgage held by his father.
A szép nagy házat hatalmas jelzálogkölcsön terhelte, amit az apja kezelt.
EnglishAn ungracious breath choked him, pressing into his flaccid lungs without the least invitation.
Egy fájdalmas lélegzetvétellel önkéntelenül levegőt préselt petyhüdt tüdejébe.
EnglishBefore seeking the inn, she'd chosen a fern-choked hollow ahead to bed down in.
Mielőtt benézett a fogadóba, keresett egy páfrányok fojtogatta üreget, melyben leheveredhet majd.
EnglishOnce he heard a tiny scream that choked off -- some small prey suddenly dying, he supposed.
Tom egyszer apró sipítást is hallott valami kis zsákmányállat lelhette hirtelen halálát.
EnglishIndeed, smaller European cities are already being choked by vehicle traffic.
A kisebb európai városokat is megbénítja már a gépjármű-forgalom.
EnglishThe way down was flooded and choked with stone nibble, but the way up was an open stair.
Az alsó szintet törmelék borította mindenhol, viszont egy tiszta lépcsősor vezetett felfelé.
EnglishThe extreme acceleration of the take-off had choked the blood pump enough to kill Kempsey.
Az eszeveszett gyorsulás elég volt ahhoz, hogy eltömítse a vérpumpát, és megölje Kempseyt.
EnglishLooking up at the cloud-choked and streaming sky, addressing his mother in Heaven, he said,
Felnézett az égen vágtató sűrű felhőkre, mennyországban lévő anyjának címezve így szólt:
EnglishThe fat girl had either choked to death or suffered some sort of seizure.
Jessie mindenesetre immár nagyon is hitt a halál megváltó erejében.
EnglishUp the block, smoke choked the air, and a full crowd milled in a semicircle around the Stag.
Kicsit feljebb, sűrű füst gomolygott a Fekete Bika körül, és emberek rohangáltak fel-alá.

Hasonló fordítások a(z) "to be choked" szóra magyarul

choked melléknév
Hungarian
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian