angol-magyar fordítás erre a szóra: to be carried out

EN

"to be carried out" magyar fordítás

EN

to be carried out {ige}

volume_up
to be carried out (és: to conduct)

Példamondatok a(z) "to be carried out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishJanus Senpre had carried out his part in securing the city earlier that morning.
Janus Senpre a maga részéről aznap reggel mindent megtett a város biztosítására.
EnglishEver since I entered her service I have carried out her instructions faithfully.
Amióta csak a szolgálatában álltam, mindig pontosan teljesítettem az utasításait.
EnglishIndependent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
Független vizsgálatokat kell indítani a bűnösök bíróság elé állítása érdekében.
EnglishThe tasks adopted at the Nice European Council have been carried out inadequately.
A nizzai Európai Tanácson elfogadott feladatokat nem hajtották végre megfelelően.
EnglishOf course, such purposeful experiments cannot be carried out on human societies.
Természetesen ilyen átgondolt kísérleteket nem lehet emberi társadalmakon elvégezni.
EnglishIf you decide to participate, the program must be carried out to its conclusion.
Ha úgy döntőtök, hogy részt vesztek a programban, végig is kell csinálnotok.
EnglishWe are afraid of having a 'witch-hunt' when naming and shaming is carried out.
Tartunk attól, hogy a megnevezés és kipellengérezés boszorkányüldözésbe csapna át.
EnglishA European Neighbourhood Policy can be effective if it is carried out jointly.
Az európai szomszédságpolitika akkor lehet hatékony, ha azt közösen hajtjuk végre.
EnglishPROVISIONS APPLICABLE TO IMPORTATIONS CARRIED OUT BY INSTITUTIONS OR ORGANIZATIONS
AZ INTÉZMÉNYEK VAGY SZERVEZETEK ÁLTALI BEHOZATALRA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK
EnglishI carried out my schemes in chilling detachment and with fiendish pragmatism.
Dermesztő közönnyel és ördögi gyakorlatiassággal vittem véghez a cselszövényt.
EnglishSkopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
Szkopje reformokat valósított meg és az Európai Unióhoz való csatlakozás felé halad.
EnglishAs President Préval says, reconstruction must be carried out more effectively.
Ahogy Préval elnök úr mondja, az újjáépítést hatékonyabban kell végrehajtani.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Az új jogszabályok esetében módszeres hatásvizsgálatokat kell végrehajtani.
EnglishA request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
A bizonyításfelvételre irányuló kérelmet rendes esetben gyorsan kell teljesíteni.
EnglishThe reforms already carried out have made our economies more resilient and flexible.
A már végrehajtott reformok ellenállóbbá és rugalmasabbá tették gazdaságainkat.
EnglishIn fact, 97% of all unsafe abortions are carried out in developing countries.
Az összes nem biztonságos abortusz 97%-át a fejlődő országokban hajtják végre.
EnglishSpecific teratogenic studies must be carried out in at least two suitable species.
Legalább két megfelelő fajon részletes teratogén vizsgálatokat kell végezni.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
A Haiti számára biztosított humanitárius támogatás két klasszikus szakaszban történt.
EnglishI have a few thoughts on the stress tests which were carried out on the banks.
Lenne néhány gondolatom a bankoknál végzett stressz-tesztekkel kapcsolatban.
EnglishAs a general rule, these trials should be carried out in a medical care establishment.
Általános szabályként ezeket a kísérleteket gyógyintézményekben kell elvégezni.

Hasonló fordítások a(z) "to be carried out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian