angol-magyar fordítás erre a szóra: to be busted

EN

"to be busted" magyar fordítás

EN

to be busted {ige}

volume_up
1. köznyelvi
to be busted
He had driven nearly fifteen hundred miles with a busted radio and air-conditioner to meet Farmer Jekyll and Missus Hyde.
Majdnem ezerötszáz mérföldet hajtott végig, bedöglött rádióval és lerobbant légkondicionálóval, csak azért, hogy Jekyll gazdával meg Hyde asszonysággal találkozzon!
to be busted
So Green River Cemetery is full of busted radios, he mused, and the transmitters they were tuned to still go on and on.
Szóval a Green River temető tönkrement rádiókkal van tele tűnődött , de az adók, amelyekre be voltak állítva, tovább működnek.
Gertie says Morny took it over from a busted flush named Arthur Blake Popham who got caught in a mail fraud rap.
Gertie szerint Morny egy tönkrement csalótól, Arthur Blake Popham nevezetűtől vette meg, akit valami postacsalási stiklin kaptak rajta.
to be busted
volume_up
leégett {i.} [közny.] (anyagilag)
to be busted

Példamondatok a(z) "to be busted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishDagenham's probably been tailing me ever since we busted out of Gouffre Martel.
Dagenham valószínűleg azóta a nyomomban van, amióta kitörtünk a Gouffre Martelből.
EnglishEver busted up your mother's house and slapped her when she asked you about it?
Volt olyan, hogy tönrevágtad anyád házát, és megpofoztad, mikor rákérdezett?
EnglishBut right now I got 12 classrooms full of water, all coming from a busted water main.
De mostanra már 12 tanterem tele van vízzel, az egész egy sérült vízvezetékből jön.
EnglishI almost busted a gut, they used to say; I almost busted a gut, what a fuckin pisser.
Kiröhögöm a belem, szokta volt mondani; kiröhögöm a belem, micsoda balhé.
EnglishThey won't show up with a scratched-up nose and a busted lip for nobody.
Nem fognak megjelenni, megkarcolt orral és bedagadt szájjal senki kedvéért.
EnglishI come back in, the door’s busted open, and my desk is all messed up.
"Visszajöttem, az ajtó fel volt törve, és az asztal fel volt forgatva."
EnglishLoose hot blood poured down into his upturned face like water from a busted shower-head.
Forró vér fröcskölt fölfelé fordított arcára, mint a víz egy megrepedt csatornacsőből.
EnglishYo, when the van comes for these assholes, this one gets the busted seat belt.
Yo, ha megérkezik a teherautó ezekért a seggfejekért, ez itt a szakadt biztonsági övet kapja.
EnglishSome home, with a busted refrigerator and nobody ever there but him.
Még hogy otthon, ahol csak a lerohadt frizsider van, és soha egy lélek rajta kívül.
EnglishPeople could not gather without getting busted and taken to jail.
Az emberek nem gyülekezhettek anélkül, hogy lebukjanak és börtönbe kerüljenek.
EnglishWell, some pervert wanted to see me naked so badly, he busted in on me twice.
Valami perverz nagyon rám lehet izgulva, már kétszer is rámtört.
EnglishOn its port side, a long piece of busted rotor floated in the water like a 'ant's canoe-paddle.
A fara mögött hosszú, törött rotordarab lebegett a vízben, mint egy óriási kenulapát.
EnglishI come back in, the door's busted open, and my desk is all messed up.
Mikor visszaértem, az ajtó nyitva állt, és az asztalom fel volt túrva.
English00:17:01.62,00:17:06.39 The Japs have pretty much busted every code we've thrown at 'em, Corporal.
A japánok megfejtették az összes kódot, amivel eddig próbálkoztunk, tizedes.
EnglishBusted faces, broke some legs, but I never chilled no one.
Bevertem néhány pofát, eltörtem néhány lábat, de soha nem vertem senkit félholtra.
EnglishI'd been a cop about two months... when Roman was busted in a garage raid.
Pár hónapja voltam zsaru, amikor Romot elkapták egy műhelyben.
EnglishFour students, including Chris's date for the evening, had been busted for possession.
Négy diákot tartóztattak le, köztük azt, aki Christ elkísérte.
EnglishHer bottom lip has been busted and protrudes grotesquely.
Az alsó ajka is kaphatott egy hatalmas ütést, mert groteszk módon előreugrik.
EnglishSo don’t be gloomy, boy, or man, or Colonel, or busted General.
Ne lógasd hát az orrod, gyerek, vagy öregem, vagy ezredes úr, sőt, fenéken billentett generális.
English'What makes me think I have the right is you're busted, Brian.
- Abból gondolom, hogy jogom van rá, mivel le van tartóztatva, Brian.

Hasonló fordítások a(z) "to be busted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian