angol-magyar fordítás erre a szóra: to be bumped

EN

"to be bumped" magyar fordítás

EN

to be bumped {ige}

volume_up
1. köznyelvi
to be bumped

Példamondatok a(z) "to be bumped" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe door bumped against the pneumatic door-closer and very softly clicked shut.
Az ajtó először tompán nekicsapódott a gumiütközőnek, majd lassan becsukódott.
EnglishI may have bumped into him at some reception or other when I was Vice Pres- ident.
Meglehet, hogy összeakadtam vele egyik vagy másik fogadáson még alelnök koromban.
EnglishThe car started with a terrific jerk and bumped madly over the rude paving stones.
Az autó nagy zökkenéssel indult el, s erősen döcögve haladt a durva köveken.
EnglishShe tried to remember if she had bumped her arm at any time during the therapy session.
Próbált visszaemlékezni arra, hogy beütötte-e valahová a karját a gyógytorna alatt.
EnglishWhile I was watching, he bumped the screen with his muzzle hard enough to bell it out.
Miközben figyeltem, olyan erővel ütötte az orrát a szúnyoghálóhoz, hogy az behorpadt.
EnglishThe tongue of the lock, still stuck out like a stiff steel finger, bumped the jamb.
A zár nyelve, amely még mindig merev acélujjként meredt előre, az ajtókeretnek ütközött.
EnglishMaybe there was a way Easter could report him and get him bumped from the jury.
Talán Easter valamilyen alapon jelentheti az ügyet, és kiseprűztetheti őt az esküdtszékből.
EnglishSam stumbled back from the divider behind which he had crouched, and bumped into a wall.
Sam hátratántorodott a fedezékéül szolgáló pulttól és nekiütközött a falnak.
EnglishHe turned to face the tall, triangular bulk of the Homomdan, who had bumped into him.
Megfordult, és beleütközött a homomda masszív, háromszöglet testtömbjébe.
EnglishThey bumped into him, jostled him, shoved past him, brushed against him, all quite careless.
Nekimentek, lökdösték, taszigálták, hozzádörgölőztek, egészen nemtörődöm módon.
EnglishHe bumped into a hefty woman with a small black box stuck in her face.
Nekiütközött egy testes nőnek, aki egy fekete dobozt szorított az arcához.
EnglishHe had no real agenda, and sort of bumped along from day to day.
Nem volt igazi programja sem, lényegében csak átvészelt, egyik napot a másik után.
EnglishThe backpack bumped loudly when the man set it on the seat next to him.
A férfi lezuttyantotta az ülésre a hátizsákját, amely hangosan koppant.
EnglishIt floated downstream a little, then bumped, caught by the bank.
A tetem egy ideig úszott a tenger felé, aztán elakadt, beleütközött a partba.
EnglishWhat made you think I bumped Jessie Florian? he asked suddenly.
Miből gondolta, hogy én nyiffantottam ki a Jessie Floriant? kérdezte hirtelen.
EnglishRemember when the lights went out people moved, exclaimed, bumped into each other.
Ne feledje, hogy amikor a lámpa elaludt, mindenki ide-oda topogott, lármázott, egymásba ütközött.
EnglishScrambling up on hands and knees, I bumped my head into wood--a door.
Kézzel-lábbal igyekezve fölegyenesedtem, a fejemmel nekiütődtem valami fának egy ajtónak.
EnglishThe visitor on the doorstep surged forward and bumped against the glass, as if peering in at me.
A bejárat előtt toporgó látogató is az üveghez nyomódott, mintha belém akarna látni.
EnglishThe motor car bumped, rose up in the air and caught at a dead halt.
A kocsi nagyot zökkent, majd felemelkedett a levegőbe, és végleg megállt.
EnglishAt the far end of the room, the door began to open but bumped against Hal's empty chair.
A szoba másik végében nyílt az ajtó, de Hal üres székének ütközött.

Hasonló fordítások a(z) "to be bumped" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian