angol-magyar fordítás erre a szóra: to be brought up by

EN

"to be brought up by" magyar fordítás

EN

to be brought up by {ige}

volume_up
to be brought up by

Példamondatok a(z) "to be brought up by" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSuits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
EnglishI made straight for the kitchenette and brought up short in three or four feet.
Egyenesen a főzőfülke felé tartottam, majd három vagy négy lépés után megtorpantam.
EnglishThe issue of rogue operators has been brought up in the debate here this morning.
Az efféle szélhámosokkal kapcsolatos kérdést a ma délelőtti vita során is érintettük.
EnglishAs a rule, a child should be brought up in the country of which he or she is a citizen.
Elvileg egy gyermeknek abban az országban kellene nevelkednie, amelynek polgára.
EnglishThe laws therefore need to be brought up to date, harmonised and, in part, expanded.
Ezért a jogszabályokat aktualizálni, harmonizálni kell, és részben ki kell bővíteni.
EnglishIn fact, I sent down to the inn where he had a room, and had his things brought up here.
Még arra is volt gondom, hogy áthozassam a holmiját a fogadóból, ahol megszállt.
EnglishOf course I was brought up on the devil, said Mrs Oliver, apologetically.
Én persze az ördög társaságában nevelkedtem mondta Mrs. Oliver bocsánatkérően.
EnglishShe is more warped and isolated than most, having been brought up by old people.
Csak holdkórosabb és magányosabb a többinél, mert öregemberek nevelték.
EnglishWard brought up this subject, I did not conceal from him my astonishment.
Amikor Ward úr ezt hozta szóba, nem is tudtam előtte leplezni nagy megdöbbenésemet.
EnglishThat brought up a diagram on his screen, with the caption Schloss Ostermann.
Kisvártatva megjelent egy diagram a képernyőn Schloss Ostermann felirattal.
EnglishCrome followed him, then Poirot, then Kelsey, and I brought up the rear.
Crome a nyomába szegődött, őt Poirot követte, aztán Kelsey, én ballagtam leghátul.
EnglishHe was brought up against a warped, rippled wall - and could see, now, the Ceda.
Egy hullámos, felszakított falnak ütközött és ekkor meglátta a Krédát.
EnglishFumbling, the Terran, brought up a force-probe, its tip crackling with a full charge.
A terrai tajtékozva előrántott egy teljesen megtöltött, szikrázó hegyű energiaszondát.
EnglishI think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.
Szerintem alapvetően az egész világ úgy lett nevelve, hogy ne legyen lány.
EnglishExcuse me, he burbled, for most of the boys at Steering were well brought up.
- Bocsánat - böffent ki belőle közben, mert a steeringisták többnyire jól neveltek voltak.
EnglishThe child was received in the Institut de Marie at Quebec and was brought up there.
A gyermeket a Quebec-i Szűz Mária Intézet fogadta be, ott nevelkedett.
EnglishBut within regional cooperation there is also a possibility for projects to be brought up.
De a regionális együttműködésen belül is van lehetőség projektek felvetésére.
EnglishThe same can be said about some of the other issues brought up in the report.
Ugyanez mondható el a jelentésben felvetett néhány más kérdésről is.
EnglishShe was brought up on a space satellite, Ewen said, and in the Alpha colony.
Egy űrállomáson nőtt fel, aztán az Alpha telepen élt válaszolta Ewen.
EnglishAt the end of their talk Jordan brought up a topic he had raised before.
Beszélgetésük végén ismét szóba hozott egy korábban már fölvetett témát.