angol-magyar fordítás erre a szóra: be brave!

EN

"be brave!" magyar fordítás

EN

be brave!

volume_up

Példamondatok a(z) "be brave!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI don't remember feeling scared and I certainly don't remember feeling brave.
Nem emlékszem, hogy megijedtem volna, bár bátornak bizonyosan nem éreztem magam.
EnglishEven today the woods - - is a haunted place, where brave men will not venture.
A nyugati pagony ma is kísértetjárta hely... ahová bátor férfi sem merészkedik.
EnglishI don't know how you managed to stay alive, but you're one brave kid, Rebecca.
Nem tudom, hogyan sikerült életben maradnod, de nagyon bátor kislány vagy, Rebecca.
EnglishThe girl made a brave front, but her headache and chills were clearly getting worse.
Bátornak próbált látszani, de egyre jobban kínozta a fejfájás és a hideglelés.
EnglishTyche bids the brave and true to chance glory, the Hand of Tyche said sharply.
- Tyche bátorságot és igazságot szolgáltat a dicsőséghez. - mondta Tyche Keze élesen.
EnglishA herald rode forward, dismounted with a brave flourish and faced Lord Loftus.
Egy futár közeledett, bátran leugrott lova hátáról, és szembefordult Lord Loftusszal.
EnglishCaligula said: And would you too be so gloriously brave on my account, Caesonia?
Mondd csak, Caesonia, te is ilyen dicsőségesen bátor lennél miattam? kérdezte Caligula.
EnglishIn a brave if hollow voice, Madouc stated her intention to ride Tyfer instead.
Madouc bátor, bár tompa hangon kijelentette, hogy ő szívesebben lovagolna Tyfer hátán.
EnglishI might have wanted to, he said, somewhat abashed, but I've never been very brave.
Talán meg akartalak volna menteni mondta elvörösödve , de én sosem voltam valami bátor.
EnglishBrave strong little Wolfkiller, it said to me now in a rounder, deeper voice.
Derék, bátor kis Farkasölő mondta, és most mélyebb, zengőbb volt a hangja.
EnglishStill, how can I help but love you, who are so brave and kind and gentle?
Hogyan is érezhetnék másképp irántad, aki olyan bátor vagy, kedves és gyengéd?
EnglishBe quiet, please, Vittorio, don't struggle, be my brave one now in silence.
Maradj nyugton, kérlek, Vittorio, ne viaskodj, most a csöndben legyél bátor!
English(PT) Madam President, difficult times require brave political decisions.
(PT) Elnök asszony, ilyen nehéz időkben bátor politikai döntésekre van szükség.
EnglishShe glanced round at him with a small brave smile, her gaze rising over his shoulder.
Vérszegény mosollyal pislogott Leffidre, aztán pillantása a férfi háta mögé siklott.
EnglishHe held her tight, not having any answer he felt brave enough to voice.
Marty magához szorította, s úgy érezte, semmilyen válaszhoz nem elég a bátorsága.
EnglishShe read my books the way a young cannibal might eat the hearts of brave old enemies.
Úgy falta a könyveimet, ahogy egy ifjú kannibál falná az ősi ellenség oroszlánszívét.
EnglishIt was easier to be brave, he was finding, when he was the fellow holding the gun.
Pisztollyal a kézben, döbbent rá, sokkal könnyebb volt bátornak lenni.
EnglishOn the slim chance that I'd ever be brave enough to resist my memories and drive it.'
Arra gondoltam, talán majd vezetni fogom, de túl sok a fájdalmas emlék...
EnglishYou are brave, but your judgment needs adjustment, my cleric comrade.
Bátor vagy, de az ítélőképességed némi korrekcióra szorul, reverendás barátom.
EnglishHe was a handsome man, and probably a brave one-for a criminal, her mind added.
Jóképű férfi, valószínűleg bátor is, már ahhoz képest, hogy bűnöző, tette hozzá gondolatban.

Hasonló fordítások a(z) "be brave!" szóra magyarul

brave melléknév
brave főnév
be quick!
to brave ige
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian