EN

to be born {ige}

volume_up
to be born
Nobody is born a suicide bomber, nobody is born a terrorist.
Senki sem születik öngyilkos merénylőnek. Senki sem születik terroristának.
In one of those books, it said that when twins were born with cauls, that was ...
Az egyik könyvben azt olvasta, hogy ha burokban születik egy ikerpár, akkor...
Picasso once said this -- he said that all children are born artists.
Picasso egyszer azt mondta: minden gyerek művésznek születik.
1707 Birth of Claude-Louis de Saint-Germain, if he was really born.
1707 Megszületik ha ugyan megszületik Claude-Louis de Saint-Germain.
A human child is born, and for quite a long time is a consumer.
Megszületik az embergyerek és meglehetősen hosszú időn át csak fogyasztó.
Beneath this realm there flows a foaming, unholy pile born from the evil in men.
Királyságom alatt a gonoszság szétárad, s az emberben megszületik a bűn.

Példamondatok a(z) "to be born" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd finally, for some reason, this one, Emaleth, was strong enough to be born.
Aztán utoljára ez az Emaleth valamilyen okból elég erős lett, hogy megszülessen.
EnglishFragments of light were spilled into the universe, and gross matter was thus born.
A fényszilánkok szerteszóródtak a mindenségben, és belőlük lett a nyers matéria.
EnglishA poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
Egy vers soha nincs kész, csak félbemarad, mondta egy Sète-ben született költő.
EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
A jéghegyek úgy születnek, hogy leszakadnak egy gleccserről vagy egy jégtábláról.
EnglishIn one of those books, it said that when twins were born with cauls, that was ...
Az egyik könyvben azt olvasta, hogy ha burokban születik egy ikerpár, akkor...
EnglishThe same as I'd done if the twins had been born dead, Mrs. Yancy said blithely.
Ugyanazt, amit az ikrekkel, ha halva születnek - felelte könnyedén Mrs. Yancy.
EnglishThe night you were born, well... why, you were no bigger than a loaf of bread.
Azon az éjszakán, amikor megszülettél... nem voltál nagyobb egy kenyérdarabnál.
EnglishBack in the old days, before the harbors were closed You werent even born, Kaspar.
Régen, mielőtt még bezártak a kikötők Akkor te még meg sem születtél, Kaszpar.
EnglishI worked there for two years, and I realized that I was not born to make trucks.
Két évig dolgoztam ott, és rájöttem, hogy nem teherautó-gyártásra születtem.
EnglishMore often than not, a baby born with one mutation will, in fact, have two or more.
vanezer gyerek közül legalább egy biztosan hat ujjal jön a világra, ahogyan ő is.
EnglishKing Casmir heard a prediction regarding the first-born son of Princess Suldrun.
Casmir király hallott egy jóslatot Suldrun hercegnő elsőszülött fiával kapcsolatban.
EnglishHad Viviane planned this too, a child that should be born of the two royal lines?
Ezt is Viviane tervelte volna ki, hogy a két királyi vérvonalból gyermek szülessék?
EnglishHe enjoyed his grandchildren, who were born while he was still vigorous and active.
Örvendezett unokáinak, akiknek születésekor még életerős, tevékeny férfi volt.
EnglishMy own sheer disloyalty to Goblin, born out of a brand-new fear, put me to shame.
Szégyelltem magamat, hogy legújabb félelmem miatt el akarom árulni Lidércet.
EnglishThad tried to put an end to you before he was born and couldn't quite do it.
Thad megpróbált elintézni, mielőtt még megszülettetek, de nem sikerült egészen.
EnglishBut remember, you will be born into this world knowing all you need to know.
De ne feledd, úgy születsz a világra, hogy ismersz mindent, amit ismerned kell.
English- Because, you was born, all the people in your family were assistant pimps.
- Mert te olyan családba születtél, ahol mindig mindenki csak segédstrici volt.
EnglishNinety percent of those people will be born into what is now the developing world.
Ezeknek az embereknek a kilencven százaléka a mai fejlődő világban fog megszületni.
EnglishFor long before I was born again in Venice, I knew a harsh and pitiless life.
Mert kemény és könyörtelen életem volt, mielőtt újjászülethettem volna Velencében.
EnglishIf indeed it had been so with Morgaine, and not a fantasy born of her own imaginings.
Ha ugyan valóban így állt a dolog Morgaine-nal, s nem a képzelete játszott vele.

Hasonló fordítások a(z) "to be born" szóra magyarul

born melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian