EN

to be bored {ige}

volume_up
His eyelids drooped slightly; either he was bored or he was thinking.
Jabba szemhéja kissé lecsukódott: vagy unatkozik, vagy gondolkodik.
All men propose when they're bored and can't think of anything to say.
Minden ember házassági ajánlatot tesz, ha unatkozik, és nem tud mást mondani.
His Honor is soon as bored with me as he was with Drummond, and returns to his reading materials.
A bíró hamarosan pont annyira unatkozik, mint Drummond szónoklata közben, és folytatja az olvasást.

Példamondatok a(z) "to be bored" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe dreadful thing was that her tears, instead of distressing him, merely bored him.
A szörnyű az volt, hogy a könnyei nem elkeserítették, csak fárasztották Gordont.
EnglishBored with their husbands, no doubt, who thought more of money-making than of them.
Unják a férjüket ez biztos -, aki többet törődik a pénzcsinálással, mint velük.
EnglishI will be bored only by the ordinary, and for that boredom you will compensate me.
Untatni csak az fog, ami magától értetődő; önök ezt az unalmat fizessék meg nekem.
EnglishWhoever became bored with the speeches could devour an ortolan for diversion.
- Aki megunná a sok beszéd hallgatását, megenne egy sármányt felfrissülésképpen.
Englishsaid Mary Beth, with a bored, matter-of-fact air.
De miért viselkedsz ilyen szamár módra? bosszankodott a praktikus Mary Beth.
English'They might get bored when the novelty wears off and decide to let the city burn.'
Egy idő után beleunnának az egyhangúságba, és inkább hagynák leégni a várost.
EnglishRussians bored with the reception led them around, explaining as they went.
A fogadást felettébb unó oroszok vezették körbe őket, és közben magyaráztak nekik.
EnglishGraham, who had been bored many times by the Major's reminiscences.
Valóban bólintott dr. Graham, akit sokszor untattak az őrnagy visszaemlékezései.
EnglishShe was alone and bored and the onset of any kind of visitor was an agreeable novelty.
Egyedül volt, unatkozott s bárki idegen látogató kellemes újdonság volt a számára.
EnglishI found a bored-looking Kubaz security guard and struck up a conversation.
Találtam egy unatkozni látszó kubaz biztonsági őrt, és szóba elegyedtem vele.
EnglishHe was still aching all over; he felt weak, cold, jaded, and, above all, bored.
Minden porcikája sajgott, kihűlt, megdermedt de mindenekfölött elfáradt.
EnglishIf he could have bored holes in Gollum with his eyes, he would have done.
Ha a szemével lyukat tudott volna fúrni Gollamba, hogy belelásson, megtette volna.
EnglishThe people simply became bored with this dull child, and forgot him and turned away.
Egyszerűen elunták ezt a bamba suhancot, megfeledkeztek róla, hátat fordítottak neki.
EnglishYou are bored with bliss, satiated with sensation, jaded with jejune joys.
Untat a ragyogás, megcsömörlöttél az élvezetektől, elfárasztottak a meddő gyönyörök.
EnglishThe veneer of affectedly bored gentility dropped away, and his eyes became alert, hard.
Az unalmas előkelőség álarca lehullt, és a tekintete éberré, keménnyé vált.
EnglishAll men propose when they're bored and can't think of anything to say.
Minden ember házassági ajánlatot tesz, ha unatkozik, és nem tud mást mondani.
EnglishIn his despondent, bored mood he did not want to make the effort of talking to her.
Csüggedt, fásult állapotában nem kívánt semmilyen erőfeszítést tenni, hogy beszéljen vele.
EnglishThe hoods were bored for the most part, but occasionally one would chuckle and grunt.
A gengszterek többnyire unatkoznak, de egyszer-egyszer valamelyikük prüszkölve felröhög.
EnglishNightlily, the H'nemthe sitting down at the end of the bar, looked bored and horny.
Éjliliom, a h'nemthe a pult másik végén ücsörgött, unatkozni látszott.
EnglishHe could do it, but it — and ultimately all so-called hard science — bored him.
Értett az ilyesmikhez, de végül is az összes úgynevezett reáltudomány untatta.

Hasonló fordítások a(z) "to be bored" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
to get bored ige
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian