angol-magyar fordítás erre a szóra: to be behind bars

EN

"to be behind bars" magyar fordítás

EN

to be behind bars {ige} [idióma]

volume_up
to be behind bars
to be behind bars (és: to be in jug)
`Of this particular person, I would not like to say that until he is behind bars.'
Tekintettel a szóban forgó személyre, én ezt csak akkor mondanám, ha már rács mögött van.
Most rács mögött van.

Példamondatok a(z) "to be behind bars" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Arra is rámutatott azonban, hogy más disszidensek még mindig rács mögött vannak.
EnglishAn old hand at prison, Tiny had spent more years behind bars than out.
Öreg börtöntöltelék volt Tiny több időt töltött a rácsok mögött, mint szabadon.
English`Of this particular person, I would not like to say that until he is behind bars.'
Tekintettel a szóban forgó személyre, én ezt csak akkor mondanám, ha már rács mögött van.
EnglishHe had a lot of time practising behind bars; maybe he could shut up now for a moment...
Bőven volt ideje a gyakorlásra a rács mögött; talán most befoghatná egy pillanatra...
EnglishWilma, whatever scum did this, no man will rest until he's behind bars.
Wilma, bárki tette is ezt, rendőr nem hajtja álomra fejét, amíg rács mögé nem kerül az a szenny!
EnglishAfter eighty-eight months behind bars, Bobby had a craving for woman-flesh, an insatiable need.
A rács mögött eltöltött nyolcvannyolc hónap után Bobby csillapíthatatlan éhséget érzett a nőhúsra.
EnglishI'm not leaving till Penticoff is behind bars without bail.
Nem megyek el, míg Penticoff rács mögé nem kerül, óvadék nélkül.
EnglishYou set me up in China... put an innocent man behind bars.
Elrendezett Kínában... rácsok mögé dugni egy ártatlan embert.
EnglishWant to go back behind bars where you can hide your head?
Vissza akarsz menni a rácsok mögé, ahol eldughatod a fejed?
EnglishTo stay behind bars until use and old age accept them.
Korlátok közt szenvedni, míg a kor elfogadásra nem kényszerít.
EnglishThe way the situation is now, they are the ones who belong behind bars, not the dissidents in Burma!
A dolgok jelenlegi állása szerint nekik kellene rács mögött lenniük, nem a másképp gondolkodó burmaiaké!
EnglishWe could have put the creep behind bars before he had a chance to commit whatever crimes he might be currently con-templating.
Rács mögé dughattuk volna az őrültet, mielőtt módja volna elkövetni a következő bűntettet.
EnglishEven if you imprison people behind walls or put them behind bars, their ideas will continue to survive.
Ha be is börtönzik az embereket, ha falak és rácsok mögé zárják is őket, a gondolataikat akkor sem tudják elpusztítani.
EnglishHe curled his fingers through the links and looked through, the sun crosshatching shadow-lines on his face like a man behind bars.
Belekapaszkodott a dróthálóba, a nap cikcakkos árnyékot vetett az arcára: ember a rács mögött.
EnglishHe wants to put Eddie-boy behind bars.
EnglishThey'll be behind bars for a long time.
EnglishIt was there that the rioters insulted me from behind bars, imagining that I would enjoy nothing so much as making love to them.
Ott történt, hogy a zavargók inzultáltak a rács mögül, mert azt képzelték, mit sem élveznék annyira, mint hogy őket szerethessem.
EnglishNow he is behind bars.
EnglishOf the 75 activists imprisoned six years ago, whose cause has been backed by organisations including the EU, 54 remain behind bars.
A hat évvel ezelőtt bebörtönzött 75 aktivista közül, akiknek az ügyét több szervezet, többek közt az EU is támogatta, 54-en még mindig börtönben vannak.

Hasonló fordítások a(z) "to be behind bars" szóra magyarul

bars főnév
Hungarian
behind főnév
Hungarian
behind határozószó
Hungarian