angol-magyar fordítás erre a szóra: to be at premium

EN

"to be at premium" magyar fordítás

EN

to be at premium {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be at premium" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe premium shall be paid by the Member State in which denaturing was effected.
(1) A támogatást az a tagállam fizeti ki, amelyben a denaturálást elvégezték.
EnglishIt's when you charge a premium for people to drive on congested roads.
Londonban, a dugódíj bevezetésének napján, 25%-kal csökkent a zsúfoltság.
EnglishThe monthly rent is supposed to include the premium for the insurance on the contents.
A havi bérleti díjban elvileg benne van ennek a biztosításnak a díja.
English60 % of the premium shall be paid in the first three months of the conversion period.
A jövedelemtámogatás 60%-át az átállítási időszak első három hónapja folyamán kell kifizetni.
EnglishThe market in this premium price bracket was not put at risk by this.
A magas árkategóriába tartozó termékek piaca nem volt veszélynek kitéve.
EnglishProducers may not subsequently receive a non-marketing premium.
A termelők azt követően nem kaphatnak értékesítés- megszüntetési jövedelemtámogatást.
EnglishYou may rest assured that invitations are at a premium this night.
Mivel ti rendelkeztek ezzel a meghívással, ma éjjel kitűnő körülmények között pihenhettek.
English(c) the premium to be paid for the quantity referred to under (b).
c) a b) pontban említett mennyiség után fizetendő támogatás összegét.
EnglishIn the premium market, for example, Europe has been setting the standard at international level.
A felső kategóriában például Európa nemzetközi szinten is normaértékű.
EnglishThey kept such comments terse: breath and concentration were now at a premium.
A minimálisra csökkentették a beszédet: már a lélegzetvétel és a koncentráció is kezdte meghaladni erejüket.
EnglishThe premium on accurate and careful listening has simply disappeared.
A pontos és körültekintő figyelem jutalma egyszerűen eltűnt.
English(b) the quantity in respect of which the premium is awarded;
b) azt a mennyiséget, amelynek tekintetében a támogatást megítélték;
English- the premium fixed as the result of an invitation to tender;
( a pályázati felhívás eredményeképpen megállapított támogatást.
EnglishThe smoke made him cough, but it helped him stay awake as much as the premium cof­fee did.
A füsttől köhögnie kellett, de néhány slukk után máris érezte a hatását, ami a prémium kávééval vetekedett.
English50 % of the premium shall be paid during the first three months of the non-marketing period.
A jövedelemtámogatás 50%-át az értékesítés-megszüntetési időszak első három hónapja folyamán kell kifizetni.
EnglishWe always act as if decoupling would deprive tobacco-growers of the premium.
Mindig úgy teszünk, mintha a termeléstől való függetlenítés megfosztaná a dohánytermesztőket a jövedelemtámogatástól.
EnglishWhen it comes to the structure of direct payments I completely support retaining the basic premium.
A közvetlen kifizetések struktúrájára vonatkozóan maradéktalanul támogatom az alapösszeg visszatartását.
English- the applicant has tendered successfully for a premium ; and
( a kérelmező sikeresen pályázott a támogatásért; és
EnglishThe premium for raw sugar of a quality other than the standard quality shall be multiplied by a coefficient.
(1) A szabványtól eltérő minőségű nyers cukor után járó támogatást megszorozzák egy együtthatóval.
EnglishHave you ever put much of a premium on Formal life?
Te taksáltad valaha különösebben magasra a normális életet?

Hasonló fordítások a(z) "to be at premium" szóra magyarul

at
Hungarian
premium főnév
premium melléknév