angol-magyar fordítás erre a szóra: to be at bay

EN

"to be at bay" magyar fordítás

EN

to be at bay {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be at bay" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
A Vizcayai-öböl szardellahalászata nagy társadalmi és gazdasági jelentőséggel bír.
EnglishHe touched the horn and a great roar of sound echoed from the rocks of the bay.
Megnyomta a dudát, s az öböl sziklái megsokszorozódva verték vissza a hangot.
EnglishHer red jumper, freshly washed, was a gay splash of colour in the little sick-bay.
Frissen mosott piros pulóvere derűs színfoltként virított a kis betegszobában.
EnglishThe other mismatched transports fell in behind her as they took to the bay waters.
A többi szedett-vedett szállítóeszköz lemaradt mögöttük, ahogy nekivágtak az útnak.
EnglishAnyway, she smiled rather uncertainly, you'll be at the Easterhead Bay Hotel.
.. te ott leszel az Easterhead Bayben mososolyodott el meglehetősen bizonytalanul.
EnglishCharlie removed the rear cover to the maintenance bay between the engines.
Charlie leszedte a hátsó fedlapot, ami a szerelőalagutat fedte a motorok között.
EnglishI'll introduce you as Master Cluff,' Lycien said as he swung down from his bay.
Cluff mesterként fogom bemutatni mondta Lycien, miközben leszállt a pejről.
EnglishCavalry rode their flanks, engaging Kier Joplin's command, keeping it at bay.
Lovasság fedezte az oldalukat, védekezésre kényszerítve Kier Joplin lovasait.
EnglishBut the fire held them at bay, burned them to ash, and kept the Druid safe.
Ám a tűz megálljt parancsolt nekik, elhamvasztotta őket és megvédte a druidát.
EnglishI had been cochairman of a radical weekly paper, The Bay State Progressive.
Társszerkesztője voltam a Progresszív Massachusetts című radikális hetilapnak.
EnglishAnd had you let me escape, I would have taken you to my house on the Bay of Naples.
Ha engedtél volna elszökni, csakugyan elvittelek volna a neapolisi villámba.
EnglishAkki drifted at his study-station, under an airdome near the top of the central bay.
Akki a tanulópultjánál úszkált légkupola alatt, a központi csarnok tetejénél.
EnglishCapri is an island in the Bay of Naples about three miles from the coast.
Capri szigete a nápolyi öbölben fekszik, körülbelül három mérföldnyire a parttól.
EnglishOnly one thing mattered—that he find the enemy leader and bring him to bay.
Csak egyetlen dolog számított: hogy rátaláljon az ellenség vezérére és megküzdjön vele.
EnglishOnce in place, retractable clamps held the booster in place over the bomb-bay doors.
A rakétát visszahúzható fogókarok rögzítették a bombázónyílás ajtaja fölött.
EnglishMr President, what are we to do with the former inmates of Guantánamo Bay?
Tisztelt elnök úr! Mit kellene tennünk az egykori guantánamói foglyok ügyében?
English(Laughter) This casino paid 28,500 dollars on eBay for the cheese sandwich.
(Nevetés) A kaszinó 28.500 dollárt fizetett az eBay-en ezért a szendvicsért.
EnglishShout Gul Sher Khan yonder to drive in that bay stallion's pickets more firmly.
Kiálts csak oda, Gul-Sher-Khannak, hogy jobban verje be annak a pejnek a pányvacövekjét.
EnglishWas it some matter of a bay mare that Peters Sahib wished the pedigree of?'
Nem valami pej kancáról volt szó, melynek Peters sahib akarta a családfáját?
EnglishI looked down at the sea and across to Easterhead Bay and I then looked to my left.
A tengert néztem, meg a szemközti Easterhead Bayt, aztán egyszer csak balra fordultam.