angol-magyar fordítás erre a szóra: to be at an end

EN

"to be at an end" magyar fordítás

EN

to be at an end {ige}

volume_up
Because this is the end of the world as we know it.
- Azért, mert vége van annak a világnak, amit eddig ismertünk.
You guys do it and then you end up where you're at.
Szóval csináljátok, aztán ahol vége van, leveszitek.
He was ponderous, but she knew if he once got his hands on her, that was the end.
A férfi esetlen volt, de ő tudta, ha egyszer a keze közé kapja, vége van.
to be at an end
This is certainly not the end of the world and much less the end of History.
Ez természetesen nem a világ vége, és még kevésbé a történelem vége.
I'll write THE END, and you'll read, and then you'll write THE END, won't you?
Leírom, hogy VÉGE, aztán maga elolvassa, és utána maga írja le, hogy VÉGE, nem igaz?
Tomorrow her imprisonment would end (or wouldn't it?) - or if it did end, she herself might end too!
Holnap vége lesz a fogságnak (vagy pedig nem?), s ha vége lesz, akkor esetleg neki is vége lesz!

Példamondatok a(z) "to be at an end" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThere was no end of new satire and history coming from Rome and from Alexandria.
Rómából és Alexandriából kifogyhatatlanul ömlöttek az új szatírák és históriák.
EnglishOne of the skis just clipped a pressure ridge at the end of the runway, banking.
Az egyik sítalp nekiütközött egy jégtaréjnak a kifutó végén, megdöntve a gépet.
EnglishWell, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Nos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
EnglishThe bug reached the end of Randall's desk and marched straight off into the air.
A bogár elérte Randall asztalának szélét, és egyenesen belemasírozott a levegőbe.
EnglishGreat slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
Hatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
A Bizottság 2011. április végéig kidolgoz egy új javaslatot a MID tekintetében.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishThey are not even present and in the end the system simply cannot work like this.
A csehek és a franciák nincsenek is jelen, márpedig így nem működhet a rendszer.
EnglishTHE END WORLD RECORD Only the most exceptional people become aware of the Matrix.
VÉGE VILÁGREKORD Csak a legkülönlegesebb emberek ébrednek tudatára a Mátrixnak.
EnglishHe smoked a cigarette at the end of the pier and tossed the butt into the ocean.
A férfi elszívott egy cigarettát a móló végénél, és a tengerbe pöckölte a csikket.
EnglishOnly one this week, but I got a feeling it'll end my losing streak with Hallmark.
Ezen a héten csak egy készült, azt hiszem, hogy elhagy a szerencse Hallmarktól.
EnglishIt is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
EnglishShe had just dropped a ball of wool and was carefully rewinding the end of it.
Röviddel előbb leejtett egy gombolyag fonalat, és most éppen azt tekergette fel.
EnglishTo that end, it plans to submit a progress report to the TTE Council in mid-June.
Ebből a célból június közepén egy jelentés benyújtását tervezi a TTE-Tanácsnak.
EnglishIn the end, granting passengers minimum rights makes the railways more attractive.
Végeredményben az utasok alapvető jogainak biztosítása a vasutat vonzóbbá teszi.
EnglishEven as he went he found himself thinking: this is going to be the end of me...
Még mielőtt elérte volna, egy gondolat született a fejében: ezzel végem is van...
EnglishAll in all I think we shall have made significant progress by the end of 2009.
Mindent egybevetve úgy hiszem, hogy jelentős haladást fogunk elérni 2009 végére.
EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
A protekcionizmus sohasem jó válasz, és nincs vége még a globális gazdaságnak.
EnglishI predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
Megjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
EnglishOutside the dingy office was a room so vast Jonesy couldn't see the end of it.
A vacak kis irodán kívül egy akkora terem volt, hogy Jonesy nem is látta a végét.