EN

to be at a loss {ige}

volume_up
Ezekben a kérdésekben Ran is tanácstalan volt.
- Teljesen tanácstalan.
- Tanácstalan vagyok, uram.
to be at a loss
volume_up
zavarban van (vivel kapcsolatban)

Példamondatok a(z) "to be at a loss" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe launders cash through it, and makes it show a loss each year for tax purposes.
Itt mossa tisztára a pénzt, és adóügyi okok miatt minden évet veszteségesen zár.
EnglishI believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Úgy gondolom, hogy ez veszteség. Nemcsak a tagjelölt, hanem az Unió számára is.
EnglishThe loss of feeling swept up through the thighs and belly, then the chest and neck.
Az érzéketlenség leszaladt a hasába, a lábába, aztán föl a mellébe és a nyakába.
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
A diktátor félelme és konoksága az ország szuverenitásának elveszítéséhez vezethet.
EnglishThey had been lucky in the Wolfsktaag; they had escaped with almost no loss of life.
A Wolfsktaagban szerencséjük volt; szinte veszteség nélkül tudtak visszavonulni.
English'Well, Bert -- we've just been doing a little profit and loss account,' I said.
Nos, Bert, éppen egy kis számadást készítettünk a bevételről és a kiadásról kezdtem.
EnglishAnd at about four months old, I was diagnosed with profoundly severe hearing loss.
És úgy négy hónaposan nagyon súlyos halláskárosulást állapítottak meg nálam.
EnglishWhy did I go back to Alexandria after this terrible loss? she asked wearily.
Hogy miért tértem vissza Alexandriába a szörnyű veszteség után? kérdezte fáradtan.
EnglishNot too far, Sorak said, but enough to make for a convincing loss this time.
"Nem sokkal," felelte Sorak, "de eléggé ahhoz, hogy ezúttal meggyőzően veszítsünk.
EnglishThe loss of his government paycheck would be a net profit for John Patrick Ryan.
Hogy még cifrább legyen a helyzet, Ryan hithű katolikusnak tartotta magát.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Ez a jólét süllyedését, a reálbérek csökkenését, a vásárlóerő mérséklődését jelenti.
EnglishWhat use, that he could measure its worth against the loss of his dearest friend?
Vajon mi haszna lehet, amely felér azzal, hogy ő elveszítette a legkedvesebb barátját?
EnglishThis time, every bulb that I'd put on the tree racked me with greater loss.
Ezúttal minden izzó, amit feltettem a fára, csak a veszteségérzetemet fokozta.
English'I hope it is about a good wife, for I am at a great loss in that affair.'
Remélem, egy jó feleségről van szó, mert e tekintetben nagy szükségben szenvedek.
EnglishOver a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
Nagy távolságok esetében az energiaveszteség arányos a megtett távolsággal.
EnglishLoss of biological diversity in forests has particularly negative consequences.
Az erdei biodiverzitás hanyatlása különösen negatív következményekkel jár.
English00:09:35.82,00:09:37.84 County health officials are at a loss to explain...
00:09:35.82,00:09:37.84 A megyei egészségügyiek nem találják a magyarázatot...
EnglishSo it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
Tehát nem túl meglepő, hogy nem voltak jó gyógymódok a halláskárosodásra.
EnglishIt's a sad loss, because in life mine was a particularly exasperating nature.
Számomra szomorú veszteség ez, mivel életemben különösen ingerkedő természetű voltam.
EnglishMore poverty and more social inequality also translate to a loss of competitiveness.
A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség fokozódásával csökken a versenyképesség.