EN

to be appalled {ige}

volume_up
to be appalled
elborzad vmi láttára
to be appalled (és: to recoil, to shy)
visszaretten vmi láttára

Példamondatok a(z) "to be appalled" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGlyneth shrank back, appalled by the frightful sounds which rose from the combat.
Glyneth hátrált néhány lépést, halálra rémülve a szörnyű látványtól és hangoktól.
EnglishShe was too astonished, and appalled, at the sight that filled the sky behind her.
Túlságosan megdöbbent és elszörnyedt a látványon, amely betöltötte mögötte az eget.
EnglishHe was sickened at the ship's duplicity, appalled that it could trick him like this.
Hányni tudott volna a hajó kétszínségétl, és megdöbbentette, hogy így átverték.
EnglishJessie was appalled to hear something very close to hate in her mother's voice.
És Jessie elszörnyedve állapította meg, hogy anyja hangjából valami gyűlöletféle süt.
EnglishFrom the safety of the shallows Carolyn watched the behavior of her friends, appalled.
Sekélyes helyének biztonságából Carolyn rémülten figyelte barátai viselkedését.
EnglishWe are appalled, to put it mildly, that the Commission is not taking action.
És enyhén szólva fel vagyunk háborodva azon, hogy a Bizottság nem cselekszik.
EnglishAppalled by the blood on the telephone, he gingerly set it on its receptacle.
A véres telefonkagylóra meredt, és lassú mozdulattal visszatette a helyére.
EnglishAppalled, he took a step forward in the vain hope of stamping one or all of them out.
Viszolyogva tett egy lépést előre, abban a halvány reményben, hogy eltaposhatja őket.
EnglishI am appalled to see that the Council has clearly not learnt any lessons from the crisis.
Elborzadva látom, hogy a Tanács semmilyen tanulságot nem volt le a válságból.
EnglishI am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.
Rendkívül megdöbbent az olaszországi baloldalhoz tartozó képviselők viselkedése.
EnglishSober, the thought of sharing that most private of functions would have appalled him.
Józan állapotban az efféle közösködés gondolata persze taszította volna.
EnglishNow that it looked as though the threats were really to be fulfilled, Bernard was appalled.
Most, hogy úgy látszott, a fenyegetéseket valóban beváltják, Bernard elképedt.
EnglishIf he had gone as often as I did to listen to the philosophers he would have been appalled.
Ha olyan gyakran járt volna el filozófusokat hallgatni, mint én, elszörnyedt volna.
EnglishI think the taxpayer back in the UK will be absolutely appalled by this.
Szerintem ez felháborítja majd az Egyesült Királyság adófizető polgárait.
EnglishHe saw it too, and stared at her, appalled, for a single terrified moment.
Kevin is látta, és egy rémült pillanatig döbbenten nézett Morgaine-ra.
EnglishIf you give up, said Piggy, in an appalled whisper, what 'ud happen to me?
Ha lemondasz felelte Röfi döbbent suttogással , akkor mi lesz velem?
EnglishShe would be appalled at the developments that have taken place in the European Union.
Ő megdöbbenne, hogy milyen fejlemények történtek az Európai Unióban.
EnglishHe paused, and a stir of voices, appalled, apprehensive, rose in the room.
Elhallgatott, s a helyiségben elképedt, dühös hangzavar keletkezett.
EnglishWe have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.
Mindannyian elborzadva néztük a kanadai fókavadászatról készített képeket.
EnglishLoreen Duke was a devout churchgoer, but was appalled at the brevity of the service.
Loreen Duke buzgó templomlátogató volt, most azonban felháborította az istentisztelet rövidsége.

Hasonló fordítások a(z) "to be appalled" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian