EN

to be amused {ige}

volume_up
He seemed amused, in spite of his dour expression.
Ezen Romanovich úgy tűnt, igen jól szórakozik.
Úgy látszott, jól szórakozik.
Látom, jól szórakozik.

Példamondatok a(z) "to be amused" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHearing the scribe curse in anger almost brought an amused smile to Riven's face.
A szitkozódó, szerencsétlenkedő írnok látványa már-már mosolyt csalt Riven arcára.
EnglishShe at first was amused by these questions, but his determination made her wonder.
- Először szórakoztatták a kérdések, de a kisfiú elszántsága tűnődésre késztette.
EnglishFranklin the Fourth glances at his three buddies, and they all seem to be amused.
IV. F. Franklin a haverjaira pillant, láthatóan mindannyian remekül szórakoznak.
EnglishNot at all, not at all, murmured Poirot, with an amused glance at Hastings.
- Szóra sem érdemes - duruzsolta Poirot, és cinkos pillantást vetett Hastingsre.
EnglishOthers look directly at Reisky and shake their heads in amused bewilderment.
Mások egyenesen Reiskyre néznek, és derűs hitetlenkedéssel csóválják a fejüket.
English'After my brother's wedding, I amused myself in A certain establishment in Cimmura.'
A bátyám házassága után belevetettem magam egy bizonyos elfoglaltságba Cimmurában.
EnglishSam amused himself by fitting branches into the fire as closely as possible.
Sam azzal mulatott, hogy ágakat dugdosott a tűzbe, amilyen közelről csak lehetett.
EnglishA barber, who shaved people in the open air, amused the crowd with his jokes.
Egy borbély, aki szabad ég alatt borotvált, tréfás beszédeivel mulattatta a tömeget.
EnglishA place Gods name is not written, Mendelson said, amused by his own joke.
Hát az Isten, az pont nincs benne felelte Mendelzon, és jót mulatott elmésségén.
EnglishTo whoever took the L from the Motor Pool sign... ha ha, we are all very amused.
Annak aki elvitte az "G"-t a Gépkocsipark feliratból... ha ha, nagyon jól szórakoztunk.
EnglishAnd yet Molly Grue was certain that it was aware and listening, and amused.
És mégis, Molly biztos volt benne, hogy figyel és hallgat, és magában mulat.
EnglishHe kept smiling though, because Horis Antic had amused and lightened his spirit.
A mosoly azonban nem tűnt el az arcáról; Horis Anticnak sikerült felvidítania egy kicsit.
EnglishI didn't know I was dealing with a connoisseur, she said, and she sounded amused.
Nem tudtam, hogy egy szakértővel állok szemben mondta Kylla csodálkozva.
EnglishShe was always both amazed and amused at how quickly Venkman's mouth formed words.
Mindig meghökkent és jót mulatott azon, hogy Venkman milyen gyorsan formálja a szavakat.
English'I see,' I said, rather amused by this patent snobbery, as I thought it.
- Értem - mondtam, mulatva ezen a, mint akkor gondoltam, nyilvánvaló sznobizmuson.
EnglishHe was almost amused at how neatly Masen had shunted him off onto a siding.
Bannermant szinte mulattatta az a kis manőver, amivel Masen mellékvágányra küldte őt.
EnglishHis guest peered at the old shields nailed to it and seemed almost amused.
Vendége megbámulta a bent felszögelt régi pajzsokat és csodálkozni látszott.
EnglishTarquin, my beloved boy, I am not as amused by your notice as one might expect.
Egyáltalán nem találom olyan mulatságosnak a leveledet, mint képzelnéd.
EnglishWhen Lodovic Trema next spoke, his voice was both amused and sympathetic.
Amikor Lodovik megszólalt, a hangja egyszerre volt csodálkozó és együttérző.
EnglishIt's the sort of game that would have amused our late friend, said Battle, nodding.
Az ilyesfajta játékokban néhai barátunk valóban nagy élvezetét lelte bólintott rá Battle.

Hasonló fordítások a(z) "to be amused" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian