angol-magyar fordítás erre a szóra: be alert!

EN

"be alert!" magyar fordítás

EN

be alert!

volume_up

Példamondatok a(z) "be alert!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishA mile farther on, at Little Fakenham, all his animal senses went to full alert.
Egy mérfölddel távolabb, Little Fakenhamnél minden állati ösztöne riadót jelzett.
EnglishWith a full alert on, the bribes Kham had paid wouldn't keep the guards bought.
Most, hogy teljes a riadó, semmilyen pénzzel nem lehet az őröket megvesztegetni.
EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Tudjuk, hogy ha gyorsan kiadják őket, akkor az ilyen riasztások nagyon hatékonyak.
English'With your permission, I would like to order Voyska PVO to a higher alert level.
- Engedelmével szeretnék magasabb készültségi fokozatot elrendelni a légvédelemnél.
EnglishHis eyes were green, clear, alert, andif one took the time to study themmenacing.
Hideg zöld szemei - ha az ember alaposan megfigyeli - igencsak fenyegetőek voltak.
EnglishHe had no alert fighters, no aircraft configured for combat on a day-to-day basis.
Vadászkészültsége, bármely pillanatban bevetésre készen álló gépei nem voltak.
EnglishHe turned to Vassili Petrov, who was with him, leaning forward, alert and worried.
A vele lévőő Vaszilij Petrovhoz fordult, aki éberen és aggódva hajolt előőre.
EnglishThe old man had a fuzz of white hair and looked as alert as a young kestrel.
Az öregnek dús, fehér haja volt, s olyan élénk volt, mint egy fiatal vörösvércse.
EnglishThey tell me so I can alert the bank in the Bahamas that a wire might be on the way.
Megmondják, hogy értesíthessem a bahamai bankot, és ott számítsanak az átutalásra.
EnglishOtherwise, he was no more alert than he had been since they had entered the room.
Egyébként semmivel sem mutatott több életjelt, mint amikor megpillantották.
EnglishThe Watcher hardly ever spoke, but she was always there, alert, taking everything in.
A Figyelő ritkán beszélt, de mindig ott volt, éberen, s mindent magába szívott.
English'And it could explain the increased alert level at PVO,' Borstein added ominously.
- És megmagyarázhatja, miért van készenlétben a PVO - tette hozzá Borstein.
EnglishOutside the Castle of Sorcery, Elminster drifted to the ground, upright and alert.
A Varázslóság Kastélyán kívül Elminster lelebegett a földre, majd újra fel és jobbra.
EnglishSparhawk moved silently down the central aisle his shoulders tense and senses alert.
Sparhawk halk léptekkel, feszült figyelemmel, ugrásra készen osont végig a főhajón.
EnglishbrandShortName; can alert you to the security status of the web page you are viewing.
A brandShortName; figyelmeztethet az aktuális weboldal titkosítási fokozatára.
EnglishThroop will use all manner of wiles and we must be on the alert ten times over!
Throop mindenféle csellel meg fog próbálkozni, és nekünk nagyon óvatosnak kell lennünk!
EnglishVisbhume seemed extraordinarily alert, and looked back and forth, from side to side.
Visbhume különösen ébernek tűnt; állandóan forgolódott, jobbra-balra nézett.
EnglishIf they wanted to, if there was trouble, they could have sent a Mayday alert.'
Ha akartak volna, ha bajban lettek volna, küldhettek volna S.O.S. jelzést.
EnglishMenion nodded soberly, a sudden premonition springing into his alert mind.
Menion komolyan bólintott, és fürge agyában hirtelen fölkomorlott a rossz előérzet.
EnglishDo not alert your embassy by radio or telephone; there are spies everywhere.
Ne értesítsék rádión vagy telefonon a követségüket; mindenütt kémek vannak.

Hasonló fordítások a(z) "be alert!" szóra magyarul

alert melléknév
Hungarian
alert főnév
Hungarian
to alert ige
be quick!
be careful!
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
to be on the alert ige
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian