Példamondatok a(z) "to be alarmed at" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut even if he does, Hastings assured her, there's nothing to be alarmed about.
De ha úgy adódna, akkor sem kell megijednie - igyekezett megnyugtatni Hastings.
EnglishIndeed, the Commission is alarmed by the speed with which this case was dealt with.
A Bizottság valóban riasztónak tartja a sebességet, amellyel ezt az ügyet kezelték.
EnglishIt was a harsh sound, a little hysterical, but Leland Gaunt did not seem alarmed.
Nem volt éppen ideillő az ideges vihogása, de Leland Gauntot nem zavarta.
EnglishThe father didn't seem sad or alarmed so much as merely worried in a mild sort of way.
Nem volt szomorú, nem nyugtalankodott, még csak enyhe felindulás sem látszott rajta.
EnglishThe fire some sucked into their mouths from little reeds—those alarmed her.
A tűz látványa, amit némelyik idegen vékony nádszálon át beszívott, megrémítette Johannát.
EnglishAnd I don't think you know quite how you alarmed them, and how much they love you.
Az hiszem, te nem is tudod, mekkora aggodalmakat keltettél bennük, és mennyire szeretnek.
EnglishHe barely resisted looking at her at that, confused and alarmed as he was by the admission.
A férfi alig mert az asszonyra nézni, annyira összezavarodott a hallottak után.
EnglishAnd Samir, taking a seat to the left of the Earl, was obviously already alarmed.
Samir, aki a gróf bal oldalán foglalt helyet, szintén nyilvánvaló riadalommal pillantott rá.
EnglishHalf a dozen spells lashed out as alarmed wizards saw a clear chance to slay.
Fél tucat varázslat szabadult el, ahogy a felkészült mágusok esélyt láttak a cselekvésre.
EnglishI was first disturbed, then apprehensive, and finally definitely alarmed.
Először csak nyugtalan voltam, aztán dühös, végül határozottan megijedtem.
EnglishWe are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Riasztónak tartjuk a PKK bejelentését, miszerint a tűzszünetet fel akarja függeszteni.
EnglishI think someone may have got alarmed when you started making inquiries about her, that's all.
- Azt hiszem, hogy valaki megijedt, amikor érdeklődni kezdtek utána, ez minden...
EnglishThey seemed to have realised his good intention and had only been alarmed briefly.
Jó szándékát, úgy látszik, felismerték; az ijedelem már el is múlt.
EnglishRichard Horton, the Attorney General, had talked to Coal, and now Coal was alarmed.
Richárd Horton, az államügyész, beszélt Coallal, és Coal most egy kicsit riadtan viselkedett.
EnglishI know, venerable father, that thy austere mind is alarmed at the idea of these performances.
Tudom, tiszteletre méltó atyám, hogy szigorod lázadozik e látványosságok gondolatára.
English. - (FR) Two things alarmed me in the Deprez report on terrorism.
írásban. - (FR) Két dolog ijesztett meg engem a terrorizmussal foglalkozó Deprez-jelentésben.
EnglishI was stupefied by my own strength and as alarmed by this sin as I had been by my others.
Megdöbbentett az erőm, és ez a bűn ugyanúgy megrémített, akár a többi.
EnglishThey were less alarmed by it than they had been by the single word detective.
A detektív" szó jobban megriasztotta őket, mint e nagy hírű név.
EnglishThe kitchen door banged open, and Pete's alarmed voice carried across the yard: Wilma?
A konyha ajtaja kivágódott, és Pete riadt szavát hallotta: - Wilma!
EnglishWhen she'd called him two hours ago, he'd been alarmed by her trembling voice, her desperate tone.
Amikor két órával azelőtt felhívta, megdöbbentette a lány kétségbeesett hangja.

Hasonló fordítások a(z) "to be alarmed at" szóra magyarul

at
Hungarian