angol-magyar fordítás erre a szóra: to be aggrieved

EN

"to be aggrieved" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to be aggrieved" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe boys, in spite of aggrieved protests, had been left behind at Rutherford Hall, 106
A fiúkat, bármily sértődötten tiltakoztak is ellene, Rutherford Hallban hagyták.
EnglishIts tone was that of a kindly heart aggrieved by injuries undeserved.
- A hang az érdemtelenül elszenvedett sérelmektől megszomorodott nyájas szív hangja volt.
EnglishHalf of last night we had a very aggrieved railway porter downstairs.
Az elmúlt éjszaka járt nálunk egy fölöttébb haragos vasúti hordár.
EnglishYou seem to have found it rather dull, she said in an aggrieved voice.
Úgy látom, elég unalmasnak találtad jelentette ki sértett hangon.
EnglishAfter all, she was an accomplice who had assumed the stance of an aggrieved party.
Egyszóval - a bűntény részese áldozatnak tetteti magát.
English'I can't make him out at all,' she said in an aggrieved voice.
- Egyáltalán nem tudok rajta eligazodni - mondta sértődött hangon.
EnglishOf course, the aggrieved can appeal to the court in Strasbourg.
Az érintett természetesen a strasbourgi bírósághoz fordulhat.
EnglishFrightened, aggrieved, shouting curses, the intruder would depart, leaving me in blessed silence.
A rémült, elkeseredett betolakodó átkokat üvöltözve távozott, és otthagyott engem az áldott csöndben.
EnglishAudry turned an aggrieved glance on Sir Tramador.
Audry bosszús pillantást vetett Sir Tramadorra.
EnglishI'm aggrieved to hear that, Mr. Smith.
Nagyon bánt, hogy ezt kell hallanom, Mr. Smith.
EnglishShe was half aggrieved, half angry.
EnglishHis manner became aggrieved.
EnglishThe Council, which feels aggrieved, must get used to the fact that in future, it must cooperate much better with the European Parliament.
A Tanácsnak, amely megsértődött, hozzá kell szoknia, hogy a jövőben sokkal szorosabban együtt kell működnie az Európai Parlamenttel.
EnglishI was dreadfully aggrieved.
EnglishMitzi looked aggrieved.
EnglishThe citizens tell us that it is an affront to their sovereignty; they feel that they are being excluded, and they feel deeply aggrieved.
A polgárok azt mondják nekünk, hogy ez a szuverenitásuk megsértése; úgy érzik, hogy kizárják őket, és úgy érzik, hogy mélyen megsértették őket.
Englishto feel aggrieved
Englishto be aggrieved

Hasonló fordítások a(z) "to be aggrieved" szóra magyarul

be quick!
to feel aggrieved ige
Hungarian
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian