angol-magyar fordítás erre a szóra: to be adrift

EN

"to be adrift" magyar fordítás

EN

to be adrift {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be adrift" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey put you into a spacesuit and cast you adrift with your micro-wave on.
Aztán űrruhába bújtattak, és kiraktak az űrbe a mikrohullámú adó-vevőddel együtt.
EnglishThey are still well adrift at the foot of the demographic employment league.
Ők még mindig ott kallódnak a foglalkoztatható demográfiai réteg alján.
EnglishThe rafts had already been made to set us adrift in the great oceans.
A tutajokat már megácsolták, hogy elbocsássanak bennünket az óceánok vizén.
EnglishI have done so because you were effectively adrift in the middle of a war zone.
Csak azért tettem, mert egy háborús zóna közepén sétarepültek.
EnglishEl, adrift in blood-shadows of suffering, never felt their gnawing.
A gyötrelem vérvörös fellegébe burkolódzott El nem érzékelte a húsába maró állkapcsokat.
EnglishThey took you six hundred thousand miles sunward and set you adrift.
Elvittek hatszázezer mérfölddel a Nap felé, és ott dobtak ki az űrbe.
EnglishFrom that moment on she had cut herself adrift to start life again on her own.
Maga pedig attól a pillanattól új életutat vágott magának.
EnglishParanor's destruction and the death of the Druids had cut him loose from his moorings, leaving him adrift.
Paranor elpusztítása, a druidák halála elvágta kötelékeit, sodródni kezdett.
EnglishMy life was just a few seconds adrift in those moments.
Azokban a pillanatokban az életem másodpercekre a magasban lebegett.
EnglishHe might as well have been Wayne Hoobler, adrift among Dwayne's used cars during Hawaiian Week.
Trout most akár a hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hoobler is lehetett volna.
EnglishListen, Frank's so lost, adrift, I feel sorry for him.
Ide hallgass, Frank olyan elesett, olyan megviselt, hogy sajnálom.
Englishhe asked himself, adrift in limbo.
Hiszek, de miben? kérdezte önmagát, a pokol tornácán hánykolódva.
EnglishShe thrust herself forward into it, enfolding it and clinging to it, until she was adrift in a white haze.
Előrelökte magát, bele a fénybe, belekapaszkodott és az körülvette, mígnem fehér lángok között lebegett.
EnglishHis mind came adrift and he began to wander.
Elméje összezavarodott, gondolatai összefüggéstelenekké váltak.
EnglishAbout mid-morning they landed on a snowy beach, waded the horses ashore and set the boat adrift.
Kora délelőtt kikötöttek a havas tengerparton, levezették a lovakat a hajóról, majd visszalökték a vízre a dereglyét.
EnglishI was for'ard repairing a cleat that had come adrift.
A hajó orrában javítottam egy leszakadt kötélvillát.
English`They were nowhere near Nomad when they set you adrift.
A mieink nem a Nomád közelében tettek ki csalinak.
EnglishAs foetuses, they were nurtured in mechanical wombs, adrift in amniotic fluid brewed in a laboratory.
Magzatkorukban mechanikus méhekben növekedtek, laboratóriumokban összekotyvasztott amniotikus folyadékban lebegtek.
EnglishIf naught else, said Roger starkly, I'll wreck the engines and depart in my boat, leaving you adrift.
Akkor válaszolta a báró határozottan összetöröm a gépeket, átszállok a hajómra, titeket pedig a sorsotokra hagylak.
EnglishSending refugees back to danger is bad enough, but casting them adrift to die is much worse.
Visszaküldeni a menekülteket a veszélybe is épp elég rossz, de a tengerre bocsájtani őket, hogy meghaljanak, még sokkal rosszabb.

Hasonló fordítások a(z) "to be adrift" szóra magyarul

adrift határozószó
be quick!
to go adrift ige
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian