angol-magyar fordítás erre a szóra: to be admitted

EN

"to be admitted" magyar fordítás

EN

to be admitted {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be admitted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhen he was admitted to the birthing room, and beheld me, his face was a puzzle.
Értetlen arcot vágott, amikor bebocsáttatása után meglátott engem az ágyasházban.
EnglishFoley admitted, delivering what had become a CIA mantra.
Nincs a helyszínen vallotta be a megszokottá vált CIA-refrént előadva Mrs. Foley.
EnglishGranted - she readily admitted - it wasn't any sacrifice for her to be idealistic.
Azonban, és ezt el kellett ismernie, idealizmusa nem jelentett áldozatot számára.
EnglishPage had only recently admitted to himself how much her shrill voice annoyed him.
Page csak most vallotta be magának, hogy menynyire bosszantja a nő nyávogó hangja.
EnglishWhen they asked her about it, she admitted quite frankly that she had taken it.
Amikor fag gatni kezdték a méreg felől, őszintén bevallotta, hogy ő lopta el.
EnglishEven Panamon admitted that Keltset was more than a mere thief and adventurer.
Még Panamon is elismerte, hogy Keltset több egyszerű tolvajnál és kalandornál.
EnglishFinally, one of them admitted quite freely, any of them could have done it.
Végül az egyik programozó önként bevallotta, hogy bármelyikük csinálhatta volna.
EnglishFinally it has to be admitted that its real use is for EU military purposes.
Végül be kell látnunk, hogy valódi célja a hadászati felhasználás az EU részéről.
EnglishSo, no, we know remarkably little on Andropov's personal life, Harding admitted.
A helyzet tehát az, hogy alig tudunk valamit Andropov magánéletéről ismerte el Harding.
EnglishI'm only guessing, Robby admitted, but I don't see either one of them playing it cool.
Nem hiszem, hogy bármelyikük is képes lesz teljesen magába fojtani az indulatait.
EnglishHe had good connections in the community of people admitted into classified matters.
Jó kapcsolatai lehetnek a szigorúan bizalmas anyagok birtokába jutó emberek között.
EnglishProbably, she admitted ruefully, because she hated the idea of giving up control.
Valószínűleg azért, ismerte be szégyenkezve, mert irtózik tőle, hogy átadja a munkáját.
EnglishAt last, reluctantly, she admitted that Mr. Garamalkis was on the premises.
Végül, vonakodva bár, de elismerte, hogy Mr. Garamalkis a házban tartózkodik.
EnglishOnly a little, she admitted, but I'm pretty sure they're going to be a lot better soon.
- Egy kicsit - válaszolta Polly -, de hamarosan jóval nagyobb javulást remélek.
EnglishAn aged concierge admitted them and greeted Fournier in a surly fashion.
Egy koros házmester engedte be őket, aki kényszeredetten köszöntötte Fournier-t.
EnglishYou have even mentioned potential errors, and admitted to possible naivety.
Ön még potenciális hibákat is említett, és esetleges naivitását is elismerte.
English'Never heard of no kings involved in the fights around here,' Berd admitted.
Sosem hallottam olyan királyról, aki errefelé harcolt volna tárta szét a kezét Berd.
EnglishLater he admitted doubtfully that he might just possibly have caught cold.
Később azonban Mr. Meadowes habozva kijelentette, hogy talán mégis megfázott.
EnglishHe walks them through tours of museums to which he has never been admitted.
Olyan múzeumokról beszél, olyan kiállításokról, amelyeknek még a közelében sem volt.
English- Mr Ackroyd was nervous that evening, and would only have admitted someone he knew.
- Mr. Ackroyd aznap este ideges volt, csak olyasvalakit engedett volna be, akit ismer.

Hasonló fordítások a(z) "to be admitted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian