angol-magyar fordítás erre a szóra: to be abashed

EN

"to be abashed" magyar fordítás

EN

to be abashed {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be abashed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow his voice had reached full volume, and both the troopers looked a little abashed.
Most már teljes hangerővel ordított, és a két rendőr szemlátomást zavarba jött.
EnglishThe policeman drew back abashed, and Kim hooted at him all down the road.
A rendőr megszégyenülten vonult vissza, Kim az egész úton végig hujjogott utána.
EnglishI might have wanted to, he said, somewhat abashed, but I've never been very brave.
Talán meg akartalak volna menteni mondta elvörösödve , de én sosem voltam valami bátor.
EnglishThe old soldier looked as abashed as a child interrupted in his game of make-believe.
Az öreg katona olyan megszégyenülten nézett, mint a gyermek, kit játéka közben megzavarnak.
EnglishThe girl was abashed, and bowed very low to hide her confusion.
A lány szíve elszorult, nagyon mélyen hajolt meg, hogy zaklatottságát leplezze.
EnglishOne of the ministry's porters stood in the doorway, diffident and abashed.
A minisztérium egyik kapusa állt az ajtóban, félénken és zavartan.
EnglishAfter he has read it, I will cover my face, abashed, when he speaks of these portions of the narrative.
Amikor átadom a kéziratot Ozzie-nak, valószínűleg meghalok a megaláztatástól.
EnglishSloane looked abashed and lowered his gaze toward his hands.
A pillantását látva Sloane meghunyászkodott, és zavartan a körmeit kezdte tanulmányozni.
EnglishThe superintendent looked like an abashed little boy who has been reprimanded by his grandmother.
A főfelügyelő olyan képet vágott, mint egy kisfiú, akit épp most utasított rendre a nagymamája.
English'Oh,' he said, sounding a bit abashed, I didn't think of that, I suppose.'
Ó, ez eszembe sem jutott vörösödött el a fiatalember.
Englishthe abbot asked, looking a little abashed.
Ennyire nyilvánvaló? kérdezte szégyenkezve az abbé.
English'We'll wait outside,' Sparhawk said, feeling slightly abashed at the crisp way they had been dismissed.
Odakint várunk mondta Sparhawk, aki némileg zavarban érezte magát a kurta-furcsa elbocsátás miatt.
EnglishThe Album held the door open in a pointed manner, and Miss Marple scuttled out in a somewhat abashed fashion.
Craddock nyomatékosan nyitva tartotta az ajtót, és Miss Marple kissé szégyenkezve kitipegett.
English'I have met holy ones who would have cursed thee from hearthstone to byre,' said Kim to the abashed man.
- Én ismertem szent embereket, akik pereputtyostul, mindenestül megátkoztak volna - szólt Kim a megalázott emberhez.
English'Sorry, Kurik,' Berit apologized, looking abashed.
Bocsánat, Kurik mentegetőzött elvörösödve a fiú.
EnglishAt any rate this speech abashed and terrified him.
Frodó szavai mindenesetre megszégyenítették.
EnglishFranklin Clarke looked a little abashed.
Franklin Clarke mintha kissé meghökkent volna ettől.
Englishsaid Kim, abashed.
- Mit mondasz? - kérdezte Kim szégyenkezve.
EnglishWhereupon the lady, yielding to necessity, and abashed beyond measure, asked of her a hundred pounds wherewith to marry her daughter.
Akkor a nemes hölgy, mivel az ínség szorongatta, nagy pironkodással száz lírát kért tőle leányának hozományaképpen.
EnglishAugustus looked somewhat abashed.

Hasonló fordítások a(z) "to be abashed" szóra magyarul

abashed melléknév
be quick!
to feel abashed ige
be careful!
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian