angol-magyar fordítás erre a szóra: to be a must

EN

"to be a must" magyar fordítás

EN

to be a must {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be a must" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Úgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
EnglishThere must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
Az uniós tagállamok közötti információcsere mögött alapos indokoknak kell állni.
EnglishIt says that energy consumption must be reduced by 20% below the baseline level.
Azt mondja, hogy az energiafogyasztást 20%-kal az alapvonal alá kell csökkenteni.
EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishThe phone booth must be working; he'd seen no microwave oven here in the bedroom.
A telefonfülké"-nek működnie kell; a hálószobában nem látott mikrohullámú sütőt.
EnglishVorga must have been operating worse rackets than that to take this precaution.
A Vorga még egy ennél is sötétebb dolgot művelhetett, hogy ennyire vigyáznak rá.
EnglishAs you said there must be some action or we shall be finished for lack of funds.
Ahogy mondtad, valaminek már történnie kell, különben a pénzhiány végez velünk.
EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishGordon guessed that most of the population of Oakridge must be up there by now.
Gordon gyanította, mostanra Oakridge majd minden lakója ott szorong a mellvéden.
EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy milyen fontos az egészséges fiskális politika.
EnglishLessing must be the head of the Secret Intelligence Service operation in Moscow.
Lessing nyilván az Intelligence Service moszkvai tevékenységének az irányítója.
EnglishFor example, we must eat less meat and we must travel less by car and aeroplane.
Például, fogyasszunk kevesebb húst, utazzunk kevesebbet gépkocsival és repülővel.
EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Ha Marokkónak nincs mit takargatnia, engedélyeznie kell a történtek tisztázását.
EnglishMust you now acknowledge that the Dodger may indeed be of exceptional competence?
Most már elismered, hogy Svindler valóban különleges szakértelemmel rendelkezik?
EnglishWe will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
EnglishHe must learn to honor you as such, and so must the daughter of Leodegranz- No!
Arthurnak meg kell tanulnia, hogy annak tiszteljen, és Leodegranz lányának is...
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Jobban tudatosítanunk kell a dolgozókban a folyamatos továbbképzés jelentőségét.
EnglishThis is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
Ezért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.

Hasonló fordítások a(z) "to be a must" szóra magyarul

a névelő
must főnév
must
be a good boy!