angol-magyar fordítás erre a szóra: to be a bit off

EN

"to be a bit off" magyar fordítás

EN

to be a bit off {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be a bit off" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe bit off its head, spat it out, and fastened his lips upon the torn neck.
Candy leharapta a fejét, kiköpte és a nyak sebére tapasztotta ajkait.
EnglishI think she was a bit off her head—in fact, I believe she went into an asylum not long after.
Nem volt ép eszű az az asszony, úgy tudom, hamarosan intézetbe is került.
EnglishHe never noticed that he'd torn a bit off the label of the tube, and that it had fluttered down the crack.
Észre sem vette, hogy leszakított egy darabkát a címkéből és az leesett a repedésbe.
EnglishNow one of 'em bit off more'n he could chew.
Most végre az egyikük emberére talált, mindössze ennyi történt.
EnglishListen, mister- Seaton began, but then he bit off his words, and in- stead looked up at his type commander.
Na ide figyeljen kezdte Seaton, de aztán elharapta a mondatot, és Mancusóra nézett.
EnglishTrout's right ring finger somehow slipped into Dwayne's mouth, and Dwayne bit off the topmost joint.
Trout jobb kezének gyűrűsujja valahogy becsusszant Dwayne szájába, és Dwayne leharapta az utolsó percét.
EnglishWe've never been best buddies, you and I- That's for sure, Keeton said, and bit off the end of his cigar.
Alan azt hitte, a padlóra köpi, sőt feltette jó előre, hogy szó nélkül hagyja - elvégre a politika!
EnglishThis time it wouldn't be just his frown it bit off.
Ezúttal nem fogja beérni azzal, hogy belekapjon az arcába.
EnglishA parachute not opening - that's the way to die, getting caught in a combine, having your nuts bit off by a Laplander.
Egy beragadt ejtőernyő - az igazi halál, ha elkap a cséplőgép, ha letépi a töködet egy Zetor, az a halál!
EnglishHe went up to the rebellious animal, and, still smiling, bent over him lovingly and bit off half of his right ear.
Szép szelíden odasétált a lázongó csacsihoz, úgy tett, mintha meg akarná csókolni, és nagyot harapott a fülébe.
EnglishHe bit off the last sentence with such icy determination that even Balinor felt a slight shiver of excitement course through him.
Az utolsó mondatot olyan fagyos határozottsággal mondta, hogy még Balinor is megborzongott izgalmában.
EnglishShe brought them inside to Drew, who bit off a piece and chewed until it was like gruel and would not offend his stomach.
Arlene bevitte Drew-nak, aki falatokat harapdált a gyíkhúsból, és pépesre rágta, hogy ne forduljon ki tőle a gyomra.
EnglishOne is looking for somewhere out of the way, a bit off the beaten track, capable of hosting about a dozen people.
Kellene valamilyen félreeső hely, valami olyasmi, ahol nem sokan mászkálnak, és ahol el lehetne helyezni tíz-tizenkét embert.
EnglishWe're all a bit off our heads by now!
EnglishI xuggest that she went a bit off her onion and thought how much better the Murder Hunt would be if there was a real body.
Véleményem szerint pillanatnyi elmezavarban úgy döntött, hogy sokkal nagyobb sikere lesz a játéknak, ha igazi hulla van benne.
EnglishAnd which of you bit off his finger?
EnglishThen he bit off a piece of it.
EnglishA bit off your game today.
EnglishBut one of the men burst out, and then bit off whatever else he'd been going to say and looked helplessly down at the bare table before him, face dark with anger.
- De... - kezdte az egyikük, ám azonnal elhalt a hangja, és tehetetlen dühvel nézte az üres asztalt maga előtt.
EnglishI don't know much about the tariff and things of that kind, said he, but it seems to me we've got a bit off the trail so far as that note is concerned.
Bevallom, nem sokat értek vámokhoz s hasonlókhoz mondta , de úgy érzem, kicsit eltértünk a tárgytól, már ami a levelet illeti.