angol-magyar fordítás erre a szóra: battleground

EN

"battleground" magyar fordítás

EN

battleground {főnév}

volume_up
1. katonai
battleground (és: battlefield, field)
A mostaninak Csatatér volt a címe.
The battleground lay revealed, a chamel house, strewn with dead and wounded, bloodied and scorched and ruined.
Előbukkant a csatatér, a holtakkal, sebesültekkel, véres, összeégett, csonka testekkel borított mészárszék.
He's fond of the old tales same as me, an' that there battle-ground is in his back yard, so te speak.
Õ ugyanannyira szereti a régi történeteket, mint én, és a szóbeszéd szerint az ő birtoka pont a csatatér felett van.

Példamondatok a(z) "battleground" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBodies lay everywhere, and an eerie silence hung across the battleground like a pall.
Mindenfelé hullák hevertek, kísérteties csönd szemfödele borult a csatamezőre.
EnglishIf everyone knows where the derelict fleet is, the battleground will simply move out there!
Ha mindenki tudná, hol a roncsflotta, egyszerűen oda tolódna át a harctér!
EnglishThe only clear set of tracks leaving this battleground leads westward.
Az egyetlen csapa, amely elvezet erről a csatatérről, nyugat felé tart.
EnglishIn fact, the script has become a battleground of sorts between three different groups of people.
Valójában az írás mára amolyan ütközőfelületté vált az emberek három csoportja között.
EnglishIreland was and will be a battleground for the heart and soul of Europe.
Írország mindig is az európaiságért vívott harc színtere volt.
EnglishSmoke from the Druid fire mingled with the mist, and the whole of the battleground was enveloped in a gray haze.
Druida tüzek füstje keveredett a köddel, és a csatateret elborította a szürke pára.
EnglishIt took him another five minutes, frantically casting about the narrow passages, to find the battleground.
Kipiru jó öt perc múlva ért a keskeny járatokon keresztül a csatatérre.
EnglishSometimes the battleground's no bigger than a football field.
Néha a hadszintér nem nagyobb egy focipályánál.
EnglishTheir bed had been a rather chilly battleground, too, though she would not come out and say what had irked her so.
Az ágyuk is fagyos csatatérré változott, de a nő nem volt hajlandó megnyílni és elmondani, mi bántja.
EnglishHe's fond of the old tales same as me, an' that there battle-ground is in his back yard, so te speak.
Õ ugyanannyira szereti a régi történeteket, mint én, és a szóbeszéd szerint az ő birtoka pont a csatatér felett van.
EnglishThe battleground lay revealed, a chamel house, strewn with dead and wounded, bloodied and scorched and ruined.
Előbukkant a csatatér, a holtakkal, sebesültekkel, véres, összeégett, csonka testekkel borított mészárszék.
EnglishHermann had chosen his battle-ground carefully: a narrowing plain lying between the Weser and a range of wooded hills.
Hermann igen gondosan választotta meg a csatateret: egy szűk mezőt a Weser és az erdős dombok között.
EnglishShea fought the sickening feeling creeping through his stomach and forced himself to move with the other two onto the battleground.
Shea megpróbált nem hányni, és kényszerítette magát, hogy kövesse két társát a csatatérre.
EnglishThe Sword of Shannara would mean nothing to them if the man who had brought them to this final battleground were destroyed.
Semmit sem érnek Shannara Kardjával, ha az az ember, aki idehozta őket, elesik ezen a végső viadalon.
EnglishThis one was called Battleground.
English. - (PL) Madam President, since 2003 Sudan has been a battleground due to religious and ethnic differences.
az UEN csoport részéről. - (PL) Elnök asszony, 2003 óta Szudán egy csatatér, a konfliktus hátterében vallási és etnikai okok állnak.
EnglishFor long minutes the three struggled fiercely back and forth across the rolling battleground, thrashing madly over the still bodies of the fallen Gnomes and Elves.
Hosszú perceken át küzdöttek, ide-oda szökdécselve a hepehupás csatatéren, gnómok és elfek néma tetemei között.
EnglishInstead of being the primary instrument of solidarity between Europeans, the Community budget has become the battleground for contradictory national interests.
Ahelyett, hogy az európaiak között szolidaritás elsődleges eszköze lenne, a közösségi költségvetés az ellentétes nemzeti érdekek harcmezejévé vált.
EnglishAnd if you continue to rob the treasury, install yourself in luxury in the presidential palace, and turn our nation into a battleground, you will eventually feel defeat.
És ha tovább fosztogatja az államkincstárt, luxuskörülmények között él az elnöki palotában, az országot pedig csatatérré változtatja, akkor hamarosan eljön a vereség ideje.

Szinonimák (angolul) a(z) battleground szóra:

battleground