angol-magyar fordítás erre a szóra: battlefield

EN

"battlefield" magyar fordítás

EN

battlefield {főnév}

volume_up
1. katonai
battlefield (és: battleground, field)
And battlefield the grand Chamber of the Court had become.
Mert csatatér volt az, amivé az Udvar Nagyterme változott.
A knife in the back and the screams of the Wyval here in the roiling skies above the battlefield.
Egy kés a hátban, aztán a Wyvalok felsikoltanak az égen, a csatatér fölött.
- Akkor ez lesz a csatatér.

Példamondatok a(z) "battlefield" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIntegration has therefore relocated from the battlefield to the conference hall.
Következésképpen az integráció átkerült a csatamezőről a konferenciaterembe.
EnglishGnomes and Trolls swarmed out of the fiery battlefield and raced into the night.
Dőltek a lángban álló csatamezőről a gnómok és trollok, majd elrobogtak az éjszakába.
EnglishMedics on the battlefield are often as courageous as those who carry the guns.
A szanitéceknek ugyanolyan lélekjelenlétre van szükségük, mint a harcosoknak.
EnglishStandardisation must not be allowed simply to become a battlefield for big business.
Nem szabad engedni, hogy a szabványosítás a nagy vállalkozások csataterévé váljon.
EnglishThat broken standard we found back at the battlefield was his personal banner.
Az a törött nyelű lobogó, amit a csatatéren találtunk, az ő személyes zászlaja volt.
EnglishYou should be foremost in piety as you are in bravery on the battlefield!
A legelsőnek kellene lenned kegyességben is, ahogyan bátorságban a csatamezőn...
EnglishTheir battlefield skills might have been lack­ing, but never their courage.
Lehet, hogy nem voltak jól kiképezve, de bátorságban nem szenvedtek hiányt.
EnglishThe good news was that on the battlefield, men learned the soldier's trade rapidly.
A jó hír az volt, hogy a csatamezőn a katonák hamar megtanulják a háborúzás mesterségét.
EnglishCertainly no one who's seen a battlefield will voluntarily rush to see another.
Akinek már volt része háborúban, az örül, ha elkerülheti a következőt.
EnglishThe long jump-to get over a hole that the enemy had dug in the battlefield.
A távolugrás, átugrani egy gödrön, amelyet az ellenség ásott a harcmezőn.
EnglishThey overthrew the battle-field trophy and even began talking of a march to the Rhine.
Lerombolták a csatatéri emlékművet, és már arról beszéltek, hogy a Rajna ellen vonulnak.
English'He left his capital before his army did, but he never got as far as the battlefield.'
A hadserege előtt hagyta el a fővárost, de úgy tűnik, soha nem érkezett meg a csatamezőre.
EnglishIn her flagship, a leathery queen looked upon viewscreens that showed her the battlefield.
Zászlóshajóján egy kérgesbőrű királynő figyelte képernyőin keresztül a csata alakulását.
EnglishIt purports to be a live television program from the battlefield in Siberia.
Azt állítja, hogy élő adást közvetít a szibériai csatamezőről.
EnglishBut this hadn't been a battlefield, and it didn't feel like at all like one.
De ez nem csatamező volt, sőt egyáltalán nem hasonlított arra.
EnglishA knife in the back and the screams of the Wyval here in the roiling skies above the battlefield.
Egy kés a hátban, aztán a Wyvalok felsikoltanak az égen, a csatatér fölött.
EnglishAny man with a collection like this is a man who's never set foot on a battlefield.
Akinek ilyen gyűjteménye van, az még sosem járt a harcmezőn.
EnglishPerhaps it makes for comradely solidarity on the bat­tlefield.
Lehet, hogy ez segít nekik erősíteni az összetartozás érzését a harctéren.
EnglishThe signs changed character: Lodge Grass; Custer Battlefield National Monument; Crow Agency.
Az útjelzők megváltoztak: Lodge Grass, Custer Battlefield Nemzeti Emlékmű, Crow Ügynökség...
EnglishThe people in black acted unremarkably, he saw, like disciplined soldiers on a battlefield.
A feketébe öltözött emberek egyáltalán nem viselkedtek feltűnően.

Szinonimák (angolul) a(z) battlefield szóra:

battlefield