angol-magyar fordítás erre a szóra: battle cry

EN

"battle cry" magyar fordítás

EN

battle cry {főnév}

volume_up
battle cry (és: whoop)
Csatakiáltás, csatakiáltás mondta a telefonba.
Battle Cry, The Sands of Iwo Jima, Guadalcanal Diary, Francis Goes to West Point, Francis in the Navy.
Csatakiáltás, Iwo Jima fövénye, Francis a West Pointra megy, Francis a hadiflottánál.
csatakiáltás, azt hiszem, használni fogom.

Példamondatok a(z) "battle cry" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
Rohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
EnglishHis full-throated voice joined theirs as he shouted out her name as his battle cry.
Pilótájának mély torokhangja csatlakozott a többiekéhez, amikor az ő nevét kiáltotta a harc hevében.
EnglishBattle Cry, The Sands of Iwo Jima, Guadalcanal Diary, Francis Goes to West Point, Francis in the Navy.
Csatakiáltás, Iwo Jima fövénye, Francis a West Pointra megy, Francis a hadiflottánál.
EnglishThe battle cry Simon had last heard in the doomed seaport rose shrilly.
A harci kiáltás, amit a halálra ítélt adott ki, és Simon utoljára a kikötőben hallott, élesen harsant.
EnglishWhen they were just below the picket lines, Risca gave the Dwarf battle cry and led his Hunters in.
Amikor átjutottak az őrök vonalán, Risca elharsogta a törpék csatakiáltását és megindult harcosaival.
EnglishThere was a scream from somewhere off to Bowman's left, some sort of battle cry, and a long staccato ripple of automatic rifle fire.
Bowman bal oldalán valaki felrikoltott, csatakiáltás lehetett, majd felkerepelt egy géppisztoly.
EnglishThe name rang in him like a battle cry.
A név csatakiáltásként visszhangzóit Carse agyában.
EnglishHigh overhead, Dancer screamed his battle cry.
Táncos a magasban harci kiáltását hallatta.
EnglishA good battle-cry; think I'll use it.
Jó csatakiáltás, azt hiszem, használni fogom.
EnglishBattle Cry, the Admiral said.
Csatakiáltás, csatakiáltás mondta a telefonba.
EnglishSo that's kind of our battle cry.
EnglishThe battle cry of a thousand years burst forth as the Prince charged wildly across crumbling foundations and fallen walls to reach the monster.
Leah! harsogott az ezeréves csatakiáltás, és a herceg mállatag alapozásokon, összerogyott falak között rohamozta a szörnyeteget.
EnglishCommand is Battle Cry.
EnglishCarse with his whip and his knife, Jaxart howling the word Khondor like a battle-cry, naked bodies against mail, desperation against discipline.
Jaxart csatakiáltás gyanánt Khondor!-t rikoltott, mezítelen testük a katonák láncingeivel, elkeseredésük amazok fegyelmével állt szemben.
EnglishHe had barely gotten the words out of his mouth before the remaining Gnomes let out a chilling battle cry and charged toward the four, their short, wicked-looking swords gleaming dully.
Alighogy kimondta, a gnómok hátborzongató csatakiáltást hallattak, és rájuk rontottak tompán csillogó, gonosz külsejű, kurta kardjaikkal.

Szinonimák (angolul) a(z) battle cry szóra:

battle cry

Hasonló fordítások a(z) "battle cry" szóra magyarul

battle főnév
cry főnév
to cry ige
hue and cry főnév
battle bowler főnév
Hungarian