EN

battle {főnév}

volume_up
1. katonai
battle (és: action, combat)
The commotion of battle preparations continued around her unheeded.
A csata előkészületei megkezdődtek; a legénység minden tagja fáradhatatlanul dolgozott.
They began howling, as if the battle was lost, and scattered in all directions.
Ordítani kezdtek, mintha a csata elveszett volna, és minden irányban szétszéledtek.
Gwenhwyfar had not seen Lot of Lothian since before the battle of Celidon Wood.
Gwenhwyfar a Celidon-erdei csata óta nem látta Lothiani Lotot.
battle (és: combat)
This battle between secularism and democracy is a real challenge in Turkey.
A szekularizmus és a demokrácia közötti harc igazi kihívás Törökországban.
Haiti must not be the prize in a battle for domination between big powers.
Haiti nem lehet a nagyhatalmak közötti, hatalomért folytatott harc fődíja.
There are signs of a terrific battle, tracks that show Shea was not alone.
Félelmetes harc jelei észlelhetők, és azok szerint Shea nem volt egyedül.
They had swapped mind-states before the battle began.
Mieltt az ütközet megkezddött volna, kölcsönösen rögzítették egymás elmestátuszát.
More talks followed, then they joined battle on the Board of Origin.
Még több megbeszélés következett, aztán megkezdődött az ütközet az Eredet Táblán.
'Ah yes, the famous Twin Novae Battle,' Ziller said, sounding disparaging.
Á, a híres ikernóva-ütközet biggyesztett Ziller lenézen.

Példamondatok a(z) "battle" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSuperintendent Battle, despite his appearance of stolidity, was a very quick man.
Battle főfelügyelő látszólagos egykedvűsége ellenére nagyon is gyors ember volt.
EnglishEach of them brought two baseball bats in case the first was cracked in battle.
Mindketten két baseballütőt hoztak, arra az estre, ha az egyik eltörne a harcban.
EnglishTo this day, this is the most Medals of Honor ever awarded for a single battle.
Mindezidáig, ebből a kitüntetésből soha nem ítéltek oda többet egyetlen csatáért.
EnglishHis task was to take what appeared to be a very even battle and make it one-sided.
Az volt a dolga, hogy egy, a jelek szerint kétesélyes csatát egyoldalúvá tegyen.
EnglishThe gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
Rohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
EnglishBattle said slowly, I can't see why a good tennis player shouldn't be a murderer.
Nem értem mondta Battle óvatosan , miért ne lehetne egy jó teniszjátékos gyilkos.
EnglishWe're losing more men with every new battle, and we don't have that many to lose!
Minden ütközettel több embert veszítünk és már nem maradt túl sok vesztenivalónk!
EnglishThis one looked every inch a battle commander, from his scars to his ready sword.
- Miféle előkészületeket? - kérdezte egy másik lord tiszteletlenül közbevágva.
EnglishShe simply could not board up the windows and play Battle of the Alamo with Frye.
Nem szögezheti be az ablakait, és nem játszhatja el az alamói csatát Frye-jal.
EnglishIn addition, he carried a short, broad-bladed battle-spear loosely in one hand.
Emellett egyik kezében egy rövid, széles pengéjű harci dárdát lóbált hanyagul.
EnglishMy colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.
Spanyolországi kollégáim az ETA által szított terror gonosz kampányával küzdenek.
EnglishEnsuring that it takes precedence over the existing system will be a tough battle.
Kemény harc lesz azonban azt biztosítani, hogy a meglévő rendszer elé kerüljön.
EnglishFoyle opened another pocket in his battle coveralls and got to work on Forrest.
Foyle kinyitotta harci overalljának egy másik zsebét, és nekiesett Forrestnek.
EnglishIn Spain nothing, from a meal to a battle, ever happens at the appointed time.
Spanyolországban az étkezéstől az ütközetig semmi sem a kitűzött időben történik.
EnglishI would enjoy a good spell battle, but I'd rather not destroy this inn doing it.
Élveznék egy jó varázsharcot, de nem szeretném lerombolni vele ezt a fogadót.
EnglishHe had not slept since the battle on the day before, yet he did not look weary.
Egy szemhunyásnyit sem aludt a tegnapi csata óta, mégsem látszott fáradtság rajta.
EnglishThere is no other way to fight and win except through political and civil battle.
Csak politikai és polgári úton harcolhatunk és nyerhetünk csatát az ellenzék ellen!
EnglishThe American Air Battle Force, however, was obviously ignoring all warnings.
Az amerikai légi harcezred azonban szemlátomást fütyült minden figyelmeztetésre.
English'The people are always encouraged when soldiers sing as they march into battle.
Az emberekre mindig bátorítóan hat, amikor a katonák dalolva mennek a harcba.
EnglishAnne said in a cold voice, Superintendent Battle can ask me anything he likes.
Battle főfelügyelő azt kérdez tőlem, amit csak akar mondta fagyos hangon Anne.

Szinonimák (angolul) a(z) battle szóra:

battle
battle cry
battle royal