EN

bat {főnév}

volume_up
2. sportok
bat (és: club)
He was pretty drunk, somehow she got the bat and now he's at the morgue.
A pasi részeg volt, valahogy a kezébe akadt az ütő, és most a hullaházban van.
The sound of the ball bat making contact was heavy and terrible, a butcher-shop sound.
Súlyos és borzalmas volt a le-lesújtó ütő hangja, mészárszéki zaj.
She's all that and a baseball bat and a hot wheel track.
Ez mind ő, plusz egy baseball ütő és egy repülő.
3. állattan
The iciness tore out its fangs and flew from him, as though it were a bat taking wing.
A jégtűk kiszakadtak belőle, a fájdalom - mintha szárnyra kapó denevér lenne - tovaszállt.
Like where the bat and the fish came from, for instance.
Mint például, hogy honnan jött a denevér és a hal.
Akkor csakis denevér lehetett mondta Mrs. Griffin.
5. pejoratív
6. elavult
bat

Példamondatok a(z) "bat" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHer bat wings folded into a huge single sail of flesh rising high above her head.
Denevérszárnyai egyetlen hatalmas, eleven vitorlaként magasodtak a feje fölé.
EnglishYou're wondering whether it would prefer a red fire engine to a baseball bat?'
Azon gondolkozol, mit szeretne inkább, piros tűzoltóautót vagy baseball ütőt?
EnglishAnd then in English, she asked the price of it, and did not bat an eye when told.
Angolul megkérdezte, mibe kerül, és pillája sem rebbent, amikor meghallotta az árát.
EnglishAll four bat-wings were superimposed, with a diamond around the closest one.
A négy denevérszárny egymásra másolódott, a legközelebbit egy rombusz vette körül.
EnglishHe got hold of the baseball bat on the backswing and wrenched it out of her hands.
Vic megragadta a hátralendülő baseballütőt, és kitépte az asszony kezéből.
EnglishAnother round of plotting, and it was somehow determined that we would bat first.
jabb rövid taktikai megbeszélést követően apámék eldöntötték, hogy mi kezdjük az ütést.
EnglishShe talks about the softball bat and the time he broke her ankle with it.
Aztán beszél a softballütőről s arról, hogyan törte el vele a férfi a bokáját.
EnglishFound her husband dead on the den floor, skull fracture, looks like with a baseball bat.
Szétroncsolt koponya, minden valószínűség szerint egy baseballütővel csinálták.
EnglishAt college they called me Bat - because I could see in the dark as well as they could.
Az egyetemen Denevérnek csúfoltak mert a sötétben olyan jól látok, mint a denevérek.
EnglishHe was pretty drunk, somehow she got the bat and now he's at the morgue.
A pasi részeg volt, valahogy a kezébe akadt az ütő, és most a hullaházban van.
English'I was bringing along another convert to the Church of the Fucked- Up Bat, that's all.
- Csak megint hoztam valakit, aki hajlandó belépni a Felmagasztalt Denevér Egyházába.
EnglishHe scooped the twittering bat ball up in his racket and ladled it into Fivetide's.
Felkanalazta a csivitel bregeret az ütjével, és átlapátolta Háromáréba.
EnglishIf anybody mentions hair to me, I really think I shall bat them over the head.
Ha valaki még egyszer a hajammal bajlódik, azt hiszem, azt fejbe verem.
EnglishSo did the lama speak, coming and going across India as softly as a bat.
Így beszélt a láma, mialatt nesztelenül, mint a denevér, jött-ment Indiában.
EnglishDonna cried out in a high, breaking voice and brought the bat down on Cujo's hindquarters.
Donna magas, fülsértő hangon felkiáltott, és Cujo hátsó fertályára csapott le.
EnglishHis bat wings beat in sudden urgency, arching and twisting and-Hell explodes in bright fury.
Azonnal verdesni kezd hatalmas denevérszárnyaival, és... ekkor felrobban a Pokol.
EnglishThen my father, holding the bat, stepped between the two, and Miguel appeared beside Cowboy.
Aztán apám, kezében az ütővel, közéjük lépett, Miguel pedig odaállt Cowboy mellé.
EnglishI collected the baseballs, the gloves, and the bat, and hurried after my parents and Gran.
Sietve összeszedtem a labdákat, a két kesztyűt, az ütőt, és a szüleim után futottam.
EnglishSaid when it spread out behind him, it looked like a goddam bat's wing.'
Azt mondta, mikor meglibbent mögötte, úgy festett, mint egy istenverte denevér szárnya.
EnglishSuddenly Atkins got an inverted V bat-wing signal on his radar threat-warning scope.
Atkins vészjelző monitorján hirtelen megjelent egy fordított V-betű.

Szinonimák (angolul) a(z) bat szóra:

bat
baseball bat
English
cricket bat
English