EN

basket {főnév}

volume_up
basket (és: bin)
She whirled around and laid a basket of bread, hot and buttery, in front of him.
Térült-fordult, mígnem egy kosár forró, vajas kenyeret tett Mark elé.
Finally he lashed a score of sandbags around the basket for ballast.
Végül tucatnyi homokzsákot kötözött a kosár köré, ballasztnak.
Queen Sollace arranged a basket of honeyed figs conveniently to hand and spoke to Madouc.
Sollace királyné a keze ügyébe helyezett egy kosár mézes fügét, és Madouchoz fordult.

Példamondatok a(z) "basket" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe kissed Dame Flora goodbye and taking her basket, set off into the Wild Woods.
Búcsúzóul megpuszilta Flora úrhölgyet, fogta a kosarát, és nekivágott az erdőnek.
EnglishLook, we don't want a salad basket [police van] we want a couple of ambulances.
Nem, szecskavágó (rabszállító autó) nem kell, hanem küldjön egypár mentőautót.
EnglishCase closed, Jack concluded, sticking the unread sheets of paper in his out basket.
Az ügy lezárva fejezte be Jack, s az elolvasatlan papírlapokat a kosarába dobta.
EnglishHe rose from the bed and deposited the trash in the waste basket beside the desk.
Felállt az ágyról, az íróasztal melletti papírkosárba pottyantotta a gombócot.
EnglishI have a favor to beg of you, Morgaine said, and touched the basket on her arm.
- Kegyet szeretnék kérni tőled - mondta Morgaine, s megérintette a karján a kosarat.
EnglishHe tossed it in the waste-basket and poured black coffee into a plastic cup.
A szemétkosárba dobta a süteményt, és kávét töltött magának egy plasztikcsészébe.
EnglishI was the page from yesterday's calendar crumpled at the bottom of the waste basket.
Egy szemétkosár mélyére dobott, összegyűrt tegnapi oldala voltam egy naptárnak.
EnglishAnd your wife has a quaint habit of throwing her stubs into the waste basket.
És a feleségének megvan az a furcsa szokása, hogy a csikkeket a papírkosárba dobja.
EnglishThe superintendent tells me that there were nail clippings in Ruby's wastepaper basket.
A főfelügyelő azt mondja, hogy voltak levágott körömdarabok Ruby papírkosarában.
EnglishThen there is Turkmenistan, which most people think of as a frozen basket case.
Aztán itt van Türkmenisztán, amiről sokan csak őrültekházaként gondoltak.
EnglishHe reached for a can of Coke and washed his mouth out, spitting back into the basket.
Miután megkönnyebbült, leemelt az asztalról egy doboz kólát, és kiöblítette a száját.
EnglishThere was a bit of screwed-up emery paper in this wastepaper basket, volunteered Jones.
Találtam egy darabka, összegyűrt smirglit ebben a papír kosárban vallotta be Jones.
EnglishI doubled the match and squeezed the halves together and tossed it in the waste basket.
Kettétörtem a gyufát, összepréseltem a két felét, és bedobtam a papírkosárba.
EnglishShe whirled around and laid a basket of bread, hot and buttery, in front of him.
Térült-fordult, mígnem egy kosár forró, vajas kenyeret tett Mark elé.
EnglishThe waste-paper basket had been emptied and stored next to the armchair by the door.
A papírkosarat kiürítették, és most az ajtónál álló karosszék mellett talált új helyet.
EnglishThe man wore a dark-coloured smock, and he had a large basket balanced on one shoulder.
A férfi sötét zubbonyt viselt, és egy nagy kosarat egyensúlyozott a vállán.
EnglishThey,'ve been trading basket for basket,y,et the Gallop holding a slim lead for the moment.
Kosárra kosárral válaszolnak, bár jelen pillanatban egy hajszállal a Gallop vezet.
EnglishI dropped some more fan mail into the basket and lit myself a fresh cigarette.
Még néhányat a papírkosárba dobtam rajongóim leveleiből, majd újabb cigarettára gyújtottam.
EnglishThe man who drove it delivered a big laundry basket at the back door of the house.
A gépkocsivezető nagy, súlyos kast vitt be a ház hátsó bejárata elé.
EnglishQueen Sollace arranged a basket of honeyed figs conveniently to hand and spoke to Madouc.
Sollace királyné a keze ügyébe helyezett egy kosár mézes fügét, és Madouchoz fordult.

Szinonimák (angolul) a(z) basket szóra:

basket
laundry basket
litter basket