angol-magyar fordítás erre a szóra: basically

EN

"basically" magyar fordítás

HU
EN

basically {határozószó}

volume_up
Means a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
Sok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
Basically, there is nothing supranational about these issues.
Alapvetően nincs e kérdésekben semmilyen szupranacionális dimenzió.
We are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
Alapvetően a nukleáris lobbit támogatjuk, amely a helyreállításért küzdött.

Példamondatok a(z) "basically" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYou're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Gyakorlatilag szemtől szemben ülsz valakivel, aki tulajdonképpen élet halál ura.
EnglishMeans a lot of things, but basically it's murder without the element of intent.
Sok dolgot jelenthet, alapvetően olyan gyilkosság, melyből hiányzik a szándék.
EnglishSo basically, no one would accept family planning if their children didn't survive.
Alapvetően, senki nem fogadná el a családtervezést, amíg a gyerekek meghalnak.
EnglishCormallon wasn't really an armed camp, despite indications to the contrary; basically
Cormallon a híresztelések ellenére nem tartozott az erősen védett birtokok közé.
EnglishAnd the approach has basically been to just sort of fund things as they come along.
Ez a nézőpont eddig körülbelü arra volt jó, hogy megalapozzon jövőbeli eseményeket.
EnglishAnd chickens and ducks and geese and turkeys are basically as dumb as dumps.
A csirkék és kacsák és libák és pulykák mind olyan buták mint a sötét éjszaka.
EnglishThey basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
Gyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
EnglishAnd atavism activation is basically -- an atavism is an ancestral characteristic.
És az atavizmus-aktiváció alapjában véve -- egy atavizmus egy ősi jellemző.
EnglishWhen I went home that night after getting my tattoo, I basically stayed up all night.
Amikor hazaértem aznap este, amikor tetováltattam magam, egész éjjel fent voltam.
EnglishThey use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Egy szalagot használnak - egy sima gumiszalagot, mint ez, csak egy kicsit kisebbet.
EnglishWell, you're basically halfway there if you're just really, really bad at math.
Tulajdonképpen, már félúton vagy afelé,... ha tényleg nagyon-nagyon rosszul számolsz.
EnglishWe are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
Alapvetően a nukleáris lobbit támogatjuk, amely a helyreállításért küzdött.
EnglishIt's basically recognizing that Sitopia already exists in little pockets everywhere.
Felismerése annak, hogy a Sitopia már most is létezik kis zugokban mindenhol.
EnglishBut for TV they wanted me to be upright so they could see my face, basically.
De a tévében azt akarták, hogy függőlegesen legyek, hogy láthassák az arcom.
EnglishI voted in favour of the report because it basically goes against this trend.
Azért szavaztam a jelentés mellett, mert alapvetően szembemegy ezzel a tendenciával.
EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
A reformok lassan véget értek, és amelyeket bevezettek, alapvetően nem érvényesülnek.
EnglishBasically, it 3D-izes a roaming section of your desktop, based on color intensity.
Lényegében 3D-s objektumot készít a munkaasztal tartalmából, a színintenzitás alapján.
EnglishIt's this monkey that basically travels around the world... uh, doing nasty things.
Egy majomról szól, aki utazik erre-arra a világban... és, uh, komisz dolgokat csinál.
EnglishThe footage has been slightly doctored to improve visibility, but is basically true.'
A felvétel kissé manipulált, hogy jobban lehessen látni, de alapvetően igaz.
EnglishBasically, the close contest has exposed how complicated this country is.
Lényegében a szoros verseny felfedte, hogy mennyire összetett is ez az ország.

Szinonimák (angolul) a(z) basically szóra:

basically
basic