angol-magyar fordítás erre a szóra: baseboard

EN

"baseboard" magyar fordítás

EN

baseboard {főnév}

volume_up
1. építészet
The metal of her little revolver glistened against the baseboard over in the corner.
Apró revolverének fémteste a túlsó sarokban csillogott, a szegélyléc mellett.
It went along the baseboard towards another corner.
A szegélyléc mentén elindult a másik sarok felé.
The wood floors, the baseboards, the door and window casings were black, as well.
A nappali falait és mennyezetét feketére festették, de fekete volt a fapadló, a lambéria, az ajtó, és az ablakok kerete is.

Példamondatok a(z) "baseboard" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe metal of her little revolver glistened against the baseboard over in the corner.
Apró revolverének fémteste a túlsó sarokban csillogott, a szegélyléc mellett.
EnglishHe was doing something to the telephone jack, which he had removed from its baseboard plug.
Õ közben a telefonzsinórral vacakolt, amit előtte kirángatott a villásdugóból.
EnglishThe shoes were lying against the baseboard, looking as dissipated as shoes ever looked.
A cipőm a fal mellett hevert, és a lehető legzüllöttebben festett.
EnglishHe reached out to Melanie, but she struck his hands and scrambled away from him, along the baseboard.
Melanie felé nyújtotta a kezét, de a kislány félreütötte, és rémülten hátrált a testőr elől.
EnglishHe was crawling softly along the baseboard like a fly with one wing.
Bágyadtan araszolt előre a padlón, mint a félszárnyú légy.
EnglishNettle took the plug, got down on her knees, and slipped it into the baseboard socket near the chair.
Nettie végül térdre ereszkedett, és a huzal végét benyomta a szék mellé húzott padlódugaszba.
EnglishA thing with a round white wooden handle that lay against the baseboard.
Egy tárgyat fehér fanyéllel a küszöb deszkája mellett.
EnglishA roach scuttled quickly from a baseboard and across a stair in jagging darts.
Egy svábbogár menekült ki az egyik padlódeszka réséből, és szaggatott mozgással átiramodott az egyik lépcsőfokon.
EnglishHe reached around and shoved it into the plug in the baseboard.
Áthajolt a rádión, és bedugta a zsinórt a fali csatlakozóba.
EnglishIt rolled along the floor and thumped the baseboard.
Az üvegpohár végiggurult a padlón, nekiütközve a falnak.
EnglishLaura saw a fireplace poker on the floor, against the baseboard.
EnglishIt went off in the corner somewhere, skidding along the carpet and bringing up with a thud against the baseboard.
Valamerre a sarok felé szállt, végigszánkázott a szőnyegen, és nagy csattanással megállt a fal mellett.
EnglishHe bent over, ignoring the pain in his legs, and began to work the loose section of baseboard out with his fingers.
Fittyet hányva a lábában feltámadó fájdalomnak, lehajolt, és lassan kiemelte a meglazult padlódeszkát.
EnglishThe phone bell rang jarringly down on the baseboard.
Ekkor csörömpölve megszólalt a telefon a párkányon.
EnglishIt went along the baseboard towards another corner.
A szegélyléc mentén elindult a másik sarok felé.
EnglishThe bouncer went over with a table and smacked into the baseboard with a crash that must have been heard in Denver.
Átzuhant egy asztalon, és akkora robajjal vágódott a padlóra, hogy talán még Denverben is hallani lehetett.
EnglishShe knelt down and squinted at the baseboard.
EnglishWhen he let the coverlet fall into a smoking heap at the baseboard, there was a big smoking bald spot in the middle of the wall, but the paper was out.
Mikor végül ledobta a füstölgő rongycsomóvá égett takarót, már csak a falfelület közepén füstölt egy nagy csupasz folt.
EnglishShe bent down, grasped the flat white ribbon that went from the back of the phone to the connector-box on the baseboard behind the chair, and pulled.
Így hát lehajolt, és meghúzta a lapos, fehér műanyag zsinórt, amely a telefon hátából a szék mögötti dugaszolóaljzatig vezetett.
EnglishHe put his soaked shoes near the baseboard radiator, draped his socks and underwear over the back of a chair, and twisted the hot-water faucet on the bathtub.
Átázott cipőjét az egyik radiátor alá dugta, zokniját és alsóneműjét a szék karfájára terítette, és kinyitotta a fürdőkád meleg vizes csapját.

Szinonimák (angolul) a(z) baseboard szóra:

baseboard