EN

base {főnév}

volume_up
1. általános
So the price of a base, to sequence a base, has fallen 100 million times.
Egy bázis szekvenálásának az ára 100 milliomod részére csökkent.
Mystique has discovered plans of a base that Stryker's been operating out of for decades.
Mystique megszerezte egy bázis terveit Ami évtizedek óta Stryker főhadiszállása.
The base command post was the best-protected structure on the en­tire post.
A bázis parancsnoki bunkeré volt a létesítmény legjobban védett része.
The CCCTB, the Common Consolidated Corporate Tax Base, is a real joke.
A közös konszolidált társaságiadó-alap egyszerűen vicc!
CCCTB stands for common consolidated corporation tax base.
A KKTA a közös konszolidált társaságiadó-alap rövidítése.
'Base two-five-six; easy,' Leffid said, shrugging his wings.
- Kett-öt-hatos alap; gyerekjáték - mondta Leffid, és megvonta a szárnyait.
Sir... the base operator received an urgent phone call-from the embassy in Manila.
Uram, a támaszpont hírközpontja sürgős hívást kapott a manilai követségről.
The troubled commander at Loring Air Force Base insisted on confirmation.
A Loring Támaszpont nyugtalan parancsnoka megerősítést várt.
There were too many for this to be a Soviet Air Force base and a huge maskirovka.
Egyre kevésbé hitte, hogy ez csak egy szovjet légi támaszpont és egy nagy maszkirovka.
This base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Ez a kiindulópont pontosan az a szál, amely végigvonul az egész jelentésen.
2. IT
3. nyelvészet
4. kémia
base (és: alkali, lye)

Példamondatok a(z) "base" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe base isn't completely deserted, Elliott said as the runway moved out of view.
- A bázis nem teljesen elhagyatott - mondta Elliott, ahogy eltűnt a kifutópálya.
EnglishThe aim is to build a robust body of evidence on which to base future decisions.
Célunk a jövőbeni határozatok alapjául szolgáló szilárd bizonyíték biztosítása.
EnglishThe ache, however, continued in her jaw, creeping around to the base of her skull.
A fájdalom mégis tovább gyűrűzött az állkapcsában, átterjedve a koponyaalapra is.
EnglishGutman turned the bird upside-down and scraped an edge of its base with his knife.
Gutman fejjel lefelé fordította a madarat, és késével megkarcolta a talapzatát.
EnglishThe Justice Department wouldn't base an investigation on something that tenuous.
Az igazságügy-minisztérium nem alapozza a nyomozást ilyen vérszegény bizonyítékokra.
EnglishCould you perhaps also give me the article number on which you base that guarantee?
És ha esetleg azt is meg tudnák mondani, hogy melyik cikken alapul ez a garancia?
EnglishSo in summer 2000 I was the first to BASE jump the Eiger North Face in Switzerland.
Így 2000 nyarán én voltam az első bázisugró az Eiger északi faláról, Svájcban.
EnglishEither that or face handcuffs at Falcon Air Force Base, where he was now sitting.
Vagy belemegy, vagy megbilincselik a Falcon légitámaszponton, ahol épp tartózkodott.
English'Our only instructions were to come to Andrews Air Force Base as soon as possible.'
- Csak azt az utasítást kaptuk, hogy azonnal jöjjünk az Andrews Légi Támaszpontra.
EnglishBut Elliott and Masters knew it would become an important base of operations again.
Elliott és Masters azonban tudta, most ismét fontos hadműveleti bázis lesz belőle.
EnglishI support this report because it is a base of a structured economic dialogue.
Támogatom ezt a jelentést, mert alapot ad a szervezett gazdasági párbeszédhez.
EnglishThis was already recognised and the legal base provided in the Lisbon Treaty.
Ezt már a Lisszaboni Szerződés is elismerte, és jogalapot szolgáltatott hozzá.
EnglishYeah, except out flight path takes us within ten miles of this fighter base.
Igen, kivéve hogy egy vadászrepülő-bázistól tizenöt kilométerre kell elrepülnünk.
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Aggodalmamnak kell azonban hangot adnom a határozat jogi alapja és tartalma miatt.
English'Father Baldwin's men can't possibly get inside this base if we need help.'
- Baldwin atya emberei nem juthatnak be a bázisra, ha segítségre lenne szükségünk.
EnglishLuckily we got to shelter in the base... we closed the shield doors behind us.
Szerencsére sikerült elérnünk a bázist, és bezártuk magunk mögött az ajtót.
EnglishSir... the base operator received an urgent phone call-from the embassy in Manila.
Uram, a támaszpont hírközpontja sürgős hívást kapott a manilai követségről.
EnglishThe two sides of the triangle of which the log was base were less evenly defined.
A háromszög két oldala, mely az alapra támaszkodott, még vázlatosabb volt.
EnglishThis would destroy the American ship... only a few kilometers... from the NATO base.
Ez elpusztítaná az amerikai hajókat is... amelyek a... a NATO bázison állomásoznak.
EnglishSo let us discuss and debate, and base our arguments on science and facts.
Beszélgessünk, vitázzunk, érveinket pedig alapozzuk a tudományra és a tényekre!