EN

barrow {főnév}

volume_up
1. általános
2. állattan
barrow
volume_up
ártány {fn} (herélt sertés)
3. elavult
barrow
volume_up
domb {fn} (csak angol dombok nevében)
She worked her way past the north barrow before cutting in toward the megaliths of the inner rings.
Elhaladt az északi domb mellett, mielőtt a belső körgyűrű megalitjei felé vette volna az irányt.
In the field were barrows, and one long excavated trench.
A területen sírhalmok emelkedtek, és egy hosszúkás domb, melyet nemrég tártak fel.
Starfall Turret resembled a long, grassy barrow-hill, pierced along one side with windows, and rising at its north end into a squat, rough-walled stone tower.
A Csillaghullás Tornya egy hosszúkás, füves domb tetején helyezkedett el egy épülettel, aminek egyik oldalát számos ablak borította, északi része pedig a toronynak adott helyet.
barrow
volume_up
hegy {fn} (csak angol hegyek nevében)

Példamondatok a(z) "barrow" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf the Barrow is in no danger of yielding, then why does this tile persist?
Tehát, ha a Sír nem adja meg magát, miért marad itt olyan makacsul a lap?
EnglishMedical Officer for the parishes of Grimpen, Thorsley, and High Barrow.
Egészségügyi felügyelője Grimpen, Thorsley és High Barrow községeknek."
EnglishBarrow and Root, those are tiles in the Hold of the Azath, are they not?
Sír és Gyökerek ezek a lapok az Azath Kunyhójában szerepelnek, igaz?
EnglishThe dweller within the barrow was a powerful creature, probably too powerful to be controlled.
A sír lakója nagy hatalmú lény, valószínűleg túl erős ahhoz, hogy irányítani lehessen.
EnglishTomad, at midnight the barrow for the fallen shall be ready for sanctification.
Tomad, éjfélre az elesettek tömegsírja legyen felszentelve.
EnglishRoots spread out across the entire barrow, the remaining bark oddly scaled, like snake skin.
A gyökerek az egész sírhalmot befonták, s ahol megmaradt a kérge, furcsán pikkelyesnek tűnt.
EnglishBut the manservants gaze was drawn to an identical barrow beside the one she indicated.
De a szolga tekintetét a szomszédos, hasonló sír vonta magára.
EnglishThis fine bright morning she found Sir Pom-Pom forking manure from the stalls into a barrow.
Ezen a gyönyörű reggelen ott találta Sir Pom-Pomot, amint éppen trágyát lapátolt egy talicskába.
EnglishAnd, Father, he added, those Letherü soldiers you fought this day, join them to the same barrow.
És atyám tette még hozzá , a lether katonák, akikkel ma harcoltál, kerüljenek ugyanabba a sírba!
EnglishKettle staggered over to the barrow containing her only ally.
Kanna odabotorkált a sírhoz, amelyben egyetlen barátja senyvedett.
EnglishThe intense heat baked the coin-sheathed corpse as if it was clay, and stained the barrow stones red.
A forróságban az érmékkel borított holttest kiég, akár az agyag, és vörösre színezi a köveket.
EnglishShe worked her way past the north barrow before cutting in toward the megaliths of the inner rings.
Elhaladt az északi domb mellett, mielőtt a belső körgyűrű megalitjei felé vette volna az irányt.
EnglishEvery trail, the old barrow grounds and holy sites.
Minden ösvényét, az összes régi temetkezési helyet és eldugott szentélyt.
EnglishRaw, dark earth rising from the flats around the ruins, each barrow ringed in boulders.
Nyers, sötét földhalmok emelkedtek a síkság fölé a romok körül, s minden földhalmot görgetegkövek vettek körül.
EnglishPhil Barrow invited me next door for a New Year's Eve party.
Phil Barrow a szomszédból meghívott egy szilveszteri buliba.
EnglishAll I can tell you. pje opened his eyes, and found himself once more standing before the barrow, the day dying around him.
Kinyitotta a szemét, és ismét a sír előtt találta magát, a lemenő nap fényében.
EnglishCorlo said, Youd best return to that barrow, Urger.
Jobb lenne, ha visszamennél abba a sírba, Sürgető javasolta Korló.
EnglishThe barrow is full and I must wheel it out to the dungheap.
- A talicska tele van és el kell tolnom a trágyadombhoz.
EnglishUntil they could edge round the entire barrow, their approach would be difficult, the footing treacherous.
Amíg nem tudják teljesen megkerülni a sírhalmot, csak nehezen támadhatják, a talaj veszélyes lesz számukra
EnglishThe Last Will and Testament of Colleen Janiece Barrow Birdsong.

Szinonimák (angolul) a(z) barrow szóra:

barrow
barrowful
English