angol-magyar fordítás erre a szóra: to barrel down

EN

"to barrel down" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to barrel down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEphraim squinted down the barrel of his pistol toward Halloway's father.
Ephraim mereven nézte pisztolya csöve fölött Halloway apját.
EnglishSome day he was going to crawl down the barrel to that paradise.
Egy szép napon majd átmászik a csövön abba a Paradicsomba.
EnglishLike looking down the barrel of a nuclear-loaded gun.
Mintha egy atomtöltetű puska csövébe nézne bele az ember.
EnglishEven though she knew nothing about pistols, all she had to do was look down the barrel and pull the trigger.
Még ha semmit nem tudott is a pisztolyokról, csak annyit kellett tennie, hogy ránéz a csőre, és meghúzza a ravaszt.
EnglishHolding it that way he squinted down the barrel.
EnglishYou ever looked down the barrel of a gun?
EnglishI felt as if I were four years old again, with a dangerously viru-lent case of the flu, feverish and weak, staring down the barrel of my own mortality.
Hirtelen émelyegni kezdtem, de összeszorítottam a fogamat, leküzdöttem a hányingert, és befejeztem az ing begombolását.
EnglishEach of us partially undressed and slung a rifle over the left shoulder, the butt under the armpit, the barrel down the trouser-leg.
Levetettük a kabátunkat, egy-egy puskát akasztottunk bal vállunkra, a puskatust a hónunk alá szorítottuk, a csövet pedig nadrágunk szárába dugtuk.
EnglishIt all sounded complicated, very high-tech, and foolproofbut at that moment, staring down the barrel of a gun, it did not seem very foolproof.
Mindez bonyolult, halálbiztos technológiának látszik, de ebben a pillanatban, szemben a puska csövével, az egész nem tűnt valami biztonságosnak.
EnglishThree big explosions almost immediately afterward showed that it had found the ammunition, and the gunners leapt away, letting the barrel swing down low.
Három nagy robbanás jelezte rögtön, hogy a muníciót érte a találat, az ágyú kezelői félreugrottak, hagyták, hogy az ágyúcső a földre billenjen.
EnglishConfident as he'd been with Ding and his men, still, looking down the barrel of a light machine gun and seeing the flashes made one's blood turn slightly cool.
Bármennyire bízott is Dingben és embereiben, akkor is megfagy az ember ereiben a vér, ha egy kannyű géppisztollyal szemben áll, és látja a belőle kicsapó tüzet.
EnglishHe froze in place, most of his weight thrown forward on his good left leg, rifle raised, barrel angled down that interlacing tunnel of light at a cool thirty-five degrees.
Megdermedt, áthelyezte testsúlyát egészséges jobb lábára, fölemelte puskáját, a cső harmincöt fokos szögben mutatott lefelé a fény összefonódott alagútjába.

Hasonló fordítások a(z) "to barrel down" szóra magyarul

barrel főnév
down határozószó
down melléknév
down főnév
Hungarian
to lay down ige
Hungarian
to come down ige
Hungarian