EN

barrage {főnév}

volume_up
1. általános
2. katonai
The barrage turned the skies of Earth from heavenly blue to a hellish burnt orange.
A zárótűz a Föld egének színét mennyei kékről pokolbéli izzó narancsra változtatta.
The actual number of rockets fired is of little interest when one can express the power of that barrage in another way, in a way that happens to be both poetry and truth.
E szám nem bír különleges fontossággal, hiszen a zárótűz hatásfokát másképp is ki lehet fejezni oly módon, amely költői is, igaz is.
It was one of Chagda 's C80 1 missiles, hit by a furious barrage of gunfire that definitely wasn't from anything like a Negros Oriental-class patrol vessel.
A Csagda egyik rakétája volt, s olyan hatalmas erejű zárótűz semmisítette meg, amely semmiképpen sem származhatott egy Negros Orientál osztályú járőrhajótól.
3. műszaki
barrage
The Severn barrage could supply up to 5% of the UK's energy needs, yet this would challenge interpretations of the Habitats Directive.
A Severn folyón építendő gát az Egyesült Királyság energiaigényének akár 5%-át képes lenne ellátni, mégis ellentmond az élőhelyekről szóló irányelv értelmezéseinek.
But then the monsoon arrives, and unfortunately downriver there is always a dam or there is always a barrage, and, shoop, they get washed down to their doom.
De aztán megérkezik a monszun, és a folyón lefelé sajnos mindig van egy gát vagy egy vízlépcső, és hopp, egyből a pusztulásba mossa őket a víz.
But then the monsoon arrives, and unfortunately downriver there is always a dam or there is always a barrage, and, shoop, they get washed down to their doom.
De aztán megérkezik a monszun, és a folyón lefelé sajnos mindig van egy gát vagy egy vízlépcső, és hopp, egyből a pusztulásba mossa őket a víz.

Példamondatok a(z) "barrage" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI had expected a barrage of questions about why I haven't filed suit already.
Azt vártam, hogy majd kérdésekkel ostromol, miért nem nyújtottuk be a keresetet.
EnglishThe barrage turned the skies of Earth from heavenly blue to a hellish burnt orange.
A zárótűz a Föld egének színét mennyei kékről pokolbéli izzó narancsra változtatta.
EnglishWhen we docked we faced an absolute barrage of newspapermen, cameramen and officials.
Dokkolás után újságírók, operatőrök és hivatalnokok rohantak meg bennünket.
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Természetesen a civilek ebben a háborús zónában mindkét oldalról ki vannak téve a zárótűznek.
EnglishRikus started after him, but the barrage of stones through the windows slowed him down.
Rikus utánavetette magát, de az ablakon beözönlő kőáradat lelassította.
EnglishNot so much as a single rifle round, much less a barrage of artillery.
Még egy puskalövés sem dördült, tüzérségi támadásról nem is beszélve.
EnglishScully pushed Jody back down as a barrage of bul lets struck the bulldozer again.
A munkagép fémes, túlsó felén agresszív lövedékek koppantak.
EnglishYeah, Jellicoe said, now that the incredible barrage of lightning was over.
- Így van - helyeselt Jellicoe is, és szélesen elvigyorodott.
EnglishTwenty minutes after the initial barrage, the leading elements of First Brigade came into view.
Húsz perccel az első össztűz után feltűntek az 1. dandár első tankjai.
EnglishMitch pulled it a few feet away and sat down, just as the next barrage of water landed.
Mitch egy kicsit odébb húzta a széket és leült, éppen akkor, amikor a következő vízadag földet ért.
EnglishTo finish that job, the ships trained their guns to port and let loose a bar­rage of five-inch shells.
Hogy befejezzék a munkát, eleresztettek egy sortüzet öthüvelykes ágyúikkal.
EnglishTen guards of various species appeared at the doorway, each of them loosing a barrage of blaster fire.
Tíz különféle fajú őr bukkant fel a bejáratnál, vad lövöldözés közepette.
EnglishIt was altogether different from the constant barrage of the insect world.
Nem lehetett összetéveszteni a rovarvilág ostromával.
EnglishThey looked big and solid, but they slowed at the barrage of screeches and squawks coming from the trees.
Hatalmasak voltak, félelmetesek, de a fák közül érkező rikoltásfalba ütközve mégis megtorpantak.
EnglishOne time I called in an artillery barrage on a water buffalo.
Egyszer tüzérségi tüzet zúdíttattam egy vízibivalyra.
EnglishAfter four hours of a nonstop barrage, he asks for a break.
Négy óra folyamatos kihallgatás után szünetet kér.
EnglishA barrage of sucking explosions sounded from the lake as the herd of hippos surged up from the shallows in blind terror.
A tóból robbanásszerű cuppogás hallatszott, amit a megriadt vízilovak kiemelkedtek a vízből.
EnglishBut how long can you maintain such a barrage? he asked mildly.
EnglishLess shattered by the second barrage of gunfire than by the first, Death rose swiftly from ruin.
Ettől a lövéssorozattól már kevésbé tört össze a rémlátomás, és mintha gyorsabban is regenerálódott volna, mint az imént.
EnglishOfficers shouted a barrage of questions at them.
Tisztek ordítottak az arcukba mindenféle kérdéseket.

Szinonimák (angolul) a(z) barrage szóra:

barrage