EN

barracks {főnév}

volume_up
barracks (és: shed)
He started toward the barracks, then snapped his fingers and went back to the hutch.
Elindult a barakk felé, azután csettintett, és visszafordult a garázshoz.
Wendy began walking toward the women's barracks and McLanahan fell into step with her.
Wendy elindult a női barakk irányába, McLanahan mellette baktatott.
They were about ready to return to the barracks.
Éppen készültek, hogy elinduljanak a barakk felé.

Példamondatok a(z) "barracks" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFrom behind him, in the barracks, he could hear Mister Dillon howling in terror.
A mögöttük levő főépület felől hallatszott, ahogy Mister Dillon rettegve felüvölt.
EnglishOn my second day at the barracks there began what was comically called instruction.
Második napja laktam a laktanyában, amikor megkezdődött az úgynevezett kiképzés.
English'Ms McCracken, we're going to take Mr Lippy to our barracks - Troop D, on the hill?
- Ms. McCracken, most elvisszük Mr. Lippyt az őrszobára - a D egységhez a dombon.
EnglishA few other barracks eventually picked it up, even a couple over the Ohio state line.
Néhány más egység is átvette, sőt még odaát is kettő, túl az ohiói államhatáron.
EnglishThe prison was a hollow square of conventional, two-story military barracks.
A börtön hagyományos, kétszintes katonai kaszárnyabarakkok mély négyszöge volt.
English'First a bed such as no barracks ever boasted and then two meals like this.
Először egy ágy, amilyet még barakkban nem láttam, aztán ez a két csodálatos étel.
EnglishThe alternative was regimental duties at the barracks in Scotland, so he agreed.
A másik lehetőőség csapatszolgálat lett volna egy skót laktanyában, ezért beleegyezett.
EnglishHe struggled wildly to keep his balance as he was forced back against the barracks wall.
Az elf vadul küzdött, hogy ne borítsák fel, miközben a kaszárnyák felé hátrált.
EnglishThe guys at the state police barracks here wanted to tell me I was crazy.
A fiúk itt a kapitányságon egytől egyig hülyének tartanak amiatt, hogy ezt kértem.
EnglishPlease call me collect at the Orono State Police Barracks - 207-866-212 I.
Kérem, szíveskedjen visszahívni R-beszélgetésre az Orono megyei rendőrkapitányságon!
EnglishTownsend and Andy Masen arrived at the State Police barracks in Scarborough at 8:30 A.M.
Townsend és Andy Masen fél kilencre értek be a scarborough-i rendőrőrszobára.
EnglishOutside the barracks block he summoned one of his inner-core deputies.
Odakint a laktanyaépület előtt magához hívatta egyik legmegbízhatóbb helyettesét.
EnglishHe started toward the barracks, then snapped his fingers and went back to the hutch.
Elindult a barakk felé, azután csettintett, és visszafordult a garázshoz.
EnglishTook the senior course at Carlisle Barracks eight years ago, did just fine.
Nyolc éve Carlisle Barracksban továbbképzésen vett részt, jó eredménnyel.
EnglishEven the barracks and administrative buildings were still lit up, he realized.
A laktanya udvara és az irodák ablakai még mindig ki voltak világítva.
EnglishIt was cute, but the Troopers from Statler Barracks D weren't interested in cute just then.
Aranyos egérke, de a statleri D egység tagjait akkor nem érdekelte az aranyosság.
EnglishTony ordered everyone back into the barracks except for George Stankowski and Herb Avery.
Tony mindenkit visszarendelt a barakkba George Stankowski és Herb Avery kivételével.
EnglishWe'll take them lo to Take them lo the Marine Barracks at Eighth and I streets.
A Nyolcadik és az Első utcák kereszteződésénél lévő tengerészgyalogos-laktanyába vigyék őket.
EnglishIf they were quartered in barracks, things would no doubt be different.
Nem kétséges, hogy ha laktanyákban lennének elszállásolva, akkor más lenne a helyzet.
EnglishBy twenty after two, Troopers in the barracks could hear the humming clearly.
Kettő húszkor bent az őrsön a rendőrök tisztán hallották a zümmögést.

Szinonimák (angolul) a(z) barrack szóra:

barrack