EN

bark {főnév}

volume_up
1. általános
bark (és: yelp, yip)
Her voice was hoarse, almost a bark, from all the screaming she had done.
Hangja rekedt volt, szinte csak ugatás már a sok sikoltozástól.
Ez az ugatás figyelmeztetés volt.
Lillian's entrance was greeted with another sustained round of barking and wire-pawing.
Lillian belépését újabb kitartó ugatás és kerítésrázás követte.
bark
Near that stood a small cabin of native pine with the bark on it.
Mellette kis fenyőkunyhó állott, még a kéreg is rajta volt a fán.
Silver bark peeled away from trunk and limbs, black and rotting, hanging in strips like tattered skin.
Törzséről és ágairól fekete, rothadó csíkokban, mint az égett bőr, hámlott az ezüst kéreg.
Like elephant hide, this bark, this living skin.
Mint az elefánt irhája, olyan ez a kéreg, az eleven bőr.
2. tengerészet
bark (és: barge)

Példamondatok a(z) "bark" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe tree-bark women commenced a shrill chanting, raising their arms to the sun.
A fatörzsbőrű asszonyok visító kántálásba fogtak, és karjukat a nap felé emelték.
EnglishShe went to a nearby spindly tree and peeled bark from it in long strips.
Átmászott az egyik göcsörtös törzsű fára, és lehántott néhány hosszú kéregcsíkot.
EnglishMy dog started to bark at 12:00 last night... and didn't stop until 6:00 this morning.
A kutyám elkezdett ugatni 12:00-kor múl éjjel... és hajnali hatig nem hagyta abba.
EnglishShe knew the things she needed-a single root and then the bark of a bush, and two herbs.
Tudta, mire van szüksége: egyetlen gyökér, egy bizonyos bokor kérge és kétféle fű.
EnglishI floated on this sea, perhaps in a small bark, or maybe just on my back.
Ezen a tengeren lebegtem, talán egy kis ladikban, vagy talán csak a hátamon.
EnglishAfter a moment he had laughed-a short, ruthless bark-and turned away contemptuously.
Irlar egy idő után felnevetett, inkább szaggatottan felugatott, majd gőgösen elfordult.
EnglishAnd then, from there, he climbed directly up the bark until he got to the top of the tree.
Azután innen közvetlenül a kérgen mászott fel, amíg el nem érte a fa tetejét.
EnglishAillas gathered fresh willow shoots with thick bark from the riverbank.
Aillas friss fűzfagallyakat és vastag kéregdarabokat gyűjtött a folyóparton.
EnglishWe could make scratches on bark, said Simon, and rub black stuff in.
Fahéjba lehetne belekarcolni mondta Simon , aztán valami feketét beledörzsölni.
EnglishOtherwise they were naked and their skin was like tree-bark from long exposure.
Ettől eltekintve pucérak voltak, és a bőrüket az időjárás viszontagságai kérgesre cserzették.
EnglishGurgeh shrugged, brushed a little bark from the hem of the gathered-up robe he was wearing.
Gurgeh összerázkódott, lesöpörte a kis fakéreg darabkákat a köpenye széléről.
EnglishCathy concluded that her looks were not the sort to make dogs bark when she passed.
Az biztos, hogy még a fiatalabb orvosoknak se kellene könyörögnie...
EnglishAnd he'd bark himself hoarse until his master, or someone else, would shoo the cat away.
Õ ugyan ugathat, az nem tágít, amíg a gazdája vagy valaki el nem zavarja.
EnglishA small bark of sound announced the destruction of the raft and its motor.
Még hozzájuk is eljutott itt a víz alatt a csónak robbanásának hangja.
EnglishHelm thrust the crystal into the breast of his tunic, turned, and made a short bark-ing sound.
Helm tunikájába rejtette a kristályt, megfordult és rövid, ugató hangot hallatott.
EnglishThe dogs bark loud as we walk past; At night the owls fly off aghast.
A kutyák ugatnak, a macskák nyávognak, Éjszaka a baglyok ijedten huhognak.
EnglishPart of me wanted to bark and snarl at it just as Mister Dillon was.
Énem egy része Mister Dillon módjára ugatni és acsarogni szeretett volna.
EnglishFrom the corner of his eye he could see that the bark of the tree was bright scarlet.
Szeme sarkából azt is látta, hogy a fa kérge bíborvörösen fénylik.
EnglishAnd somewhere nearperhaps coincidentally, perhaps not-a dog began to bark.
S valahonnan a közelből, véletlenül vagy nem, kutya kezdett ugatni.
EnglishEvery fiber in the trunk, the bark, the roots seemed to cry out separately against this murder.
A törzs, a kéreg, a gyökér minden idege külön-külön kiáltott megálljt a gyilkosságra.

Szinonimák (angolul) a(z) bark szóra:

bark
English