angol-magyar fordítás erre a szóra: baritone

EN

"baritone" magyar fordítás

EN

baritone {főnév}

volume_up
1. zene
baritone (és: barytone)
He was glib and engaging with a mellow, almost professional baritone.
Jó beszédképességű, bársonyos, majdnem profi bariton hanggal megáldott férfi volt.
Only a bit of lip showed as the deep baritone voice came from him.
Csupán egy apró darab látszott a szájból, amelyen kiömlött a mély bariton.
The same soothing quality was in his baritone voice.
Ugyanez a megnyugtató erő rejtőzött bariton hangjában.

Példamondatok a(z) "baritone" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI hope you are not too disappointed, she said in her uncompromising baritone.
Remélem, nem érzi magát túlságosan csalódottnak felelte kemény baritonján.
EnglishHe was glib and engaging with a mellow, almost professional baritone.
Jó beszédképességű, bársonyos, majdnem profi bariton hanggal megáldott férfi volt.
EnglishNan Roberts bellowed in her lusty rush-hour-at-thediner baritone.
- Takarodó! - kurjantotta Nan Roberts, akárcsak a Villásreggeliző záróráján.
EnglishHer voice had a hard baritone quality and sounded as if it didn't want any nonsense.
Érdes baritonja olyan volt, mintha eleve ki akart volna kérni magának valamiféle badar választ.
EnglishOnly a bit of lip showed as the deep baritone voice came from him.
Csupán egy apró darab látszott a szájból, amelyen kiömlött a mély bariton.
EnglishIt was an excellent translator, with a good grasp of idiom and a pleasant baritone voice.
A fordítógép kitűnő volt, kellemes bariton hanggal, és jól megragadta a nyelvi finomságokat.
EnglishHis eyes were tired and he looked sad, but the rich baritone exuded confidence.
A férfi szomorúnak látszott, szeme fáradtan csillogott, de bársonyos baritonja magabiztosságot sugárzott.
EnglishHe spoke softly, his rich baritone exuding sympathy and compassion.
Halkan beszélt, zengő baritonjából együttérzés és szenvedély áradt.
EnglishI hit high notes I had never reached before, then plunged into a lustrous baritone.
Olyan fejhangokat vágtam ki, amilyenek még sose sikerültek, hogy aztán alávessem magam a fánylő baritonba.
EnglishThe same soothing quality was in his baritone voice.
Ugyanez a megnyugtató erő rejtőzött bariton hangjában.
EnglishHe learned to loathe the voices of the lecturers; the Understanding Baritone, the Cheerful Tenor, the Man-to-Man Bass.
Megtanulta gyűlölni a leckék hangjait: a megértő baritont, a derűs tenort, a férfi a férfihoz basszust.
EnglishThe baritone voice was as steady as a rock.
Baritonja határozottan zengett, mint egy kőszikla.
EnglishCaptain Thor Larsens baritone voice echoed into the main control room at the squat building on the tip of the Hook of Holland.
Thor Larsen kapitány baritonja visszhangzott a Holland-fok csúcsán álló zömök épület irányítószobájában.
EnglishHis voice in-creased and deepened to a rolling baritone, using all the many expressions and inflections of the Russian language to great effect.
Hangja felerősödött, zengő baritonná mélyült, hatásosan élt az orosz nyelv képletes fordulataival és kifejezéseivel.
EnglishHis voice was breaking, an uncertain baritone; how could he be so young, this young giant who had fought the King Stag and killed him with his flint knife?
Hogyan lehet ennyire fiatal ez az ifjú óriás, aki megküzdött a Király Bikával, s pattintott kőkésével leterítette?
EnglishYou're the gypsy, said the man in a low, pleasing voice that was almost a little sensual and very unlike the caustic baritone of the dwarf.
- Te vagy a cigány - mondta mély hangján a férfi, amelynek behízelgő érzékisége egyáltalán nem emlékeztetett a törpe gúnyos dörmögésére.
EnglishFilemon clapped his hands to establish the cadence; then, in his gustful baritone mingled with Dame Corcas piping soprano, the song was rendered:
- Filemon tapsolni kezdett, hogy megadja a ritmust majd mély baritonján, amelyhez Corcas asszonyság sípoló szopránja keveredett, dalolni kezdett:
EnglishThat night the singers were a statuesque blonde in the robes of a Romanov princess, and a man in tuxedo possessed of a rich baritone voice.
Ezen az estén két énekes lépett fel: egy szoborszerű termetű, szőke nő, olyan öltözékben, mint egy Romanov hercegnő, és egy frakkos férfi, amolyan igazi, gazdag bariton.
EnglishThe baritone voice filled the hall Kalinka, Kalinka, Kalinka maya When the last chords died away the Russians rose to toast the white-moustached man seated with his back to the tapestries.
Amikor a dal utolsó hangja is kicsengett, az oroszok felálltak, és egy fehér bajuszú férfira emelték poharukat, aki a faliszőnyegeknek háttal ült.

Szinonimák (angolul) a(z) baritone szóra:

baritone