EN

barbed wire {főnév}

volume_up
All the same, his barbed wire gashes needed disinfecting.
Mindazonáltal a szögesdrót okozta sérüléseket fertőtlenítenie kellett.
Gaunt-faced prisoners staring with haunted eyes through barbed-wire fences.
Beesett arcú foglyok bámulnak üres szemmel a szögesdrót mögül.
More like a wound from a broken bottle or maybe barbed wire or.
Inkább olyan, mintha üvegszilánk vagy szögesdrót ejtette volna vagy...

Példamondatok a(z) "barbed wire" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey took out the man, and they sawed him in two on the top strand of a barbed-wire fence.
Kirángatták a férfit, és egy szögesdrót kerítés felső szálán kettéfűrészelték.
EnglishTwenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
Húsz évvel ezelőtt elvágták az Ausztria és Magyarország közt feszülő szögesdrótot.
EnglishShe'll string you on barbed wire to make a necklace for the harpy.
- Az anyó majd szögesdrótra húz, és nyakláncot csinál belőled a hárpiának.
EnglishGaunt-faced prisoners staring with haunted eyes through barbed-wire fences.
Beesett arcú foglyok bámulnak üres szemmel a szögesdrót mögül.
EnglishThe mist was very thick, and I crept up to the barbed wire to listen.
A ködben felkúsztam egészen a szögesdrótig, és hallgatózni kezdtem.
EnglishMore like a wound from a broken bottle or maybe barbed wire or.
Inkább olyan, mintha üvegszilánk vagy szögesdrót ejtette volna vagy...
EnglishThey put the barbed wire around his neck... and strapped him to that 75-pound cotton gin fan.
Kötelet tettek a nyakába... és rákötöttek egy 75 fontos gyapotot.
EnglishHe gave Ned the block and tackle and the piece of barbed wire.
Azzal Ned markába nyomta a csörlőre tekert kötelet meg a drótkötelet.
EnglishOwen had cut the fence — both the barbed wire and the smooth.
Owen elvágta a kerítést, a szögesdrótot és a villanyvezetéket.
EnglishToday we are marking the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and cutting through the barbed wire.
A berlini falleomlás, a szögesdrót átvágásának huszadik évfordulóját éljük ma meg.
EnglishAll the same, his barbed wire gashes needed disinfecting.
Mindazonáltal a szögesdrót okozta sérüléseket fertőtlenítenie kellett.
EnglishNow he could see the cruel interfacings of barbed wire weaving in and out of the chainlink diamonds.
Már jól ki tudta venni a szögesdrót kegyetlen hálóját, az egymásba fogódzó-fonódó rombuszokat.
EnglishBeyond the bushes in which they hid, a waist-high barbed wire fence separated them from the lawn of the estate.
A rejtekadó bokrokon túl derékig érő szögesdrót választotta el őket a birtok füvétől.
EnglishThe soldiers who had strung barbed wire around the hotel considered the stores as part of their barrier.
A szállót szögesdrót kordonnal körülzáró katonák az üzletházat is a kerítés részeként kezelték.
EnglishThese were in turn crowned with spirals of barbed wire.
S mindezt megkoronázta a spirál alakban tekeredő szögesdrót.
EnglishWe kept beautiful records of all those prisoners, of all those meaningless lives behind barbed-wire.
Csodálatos nyilvántartást vezettünk minden fogolyról, a szögesdrót mögötti értelmetlen életek mindegyikéről.
EnglishYou feel like someone filled your head up with barbed wire.
Mintha szögesdróttal tömték volna meg a fejedet!
EnglishAnd now for eight months an impenetrable barrier of barbed wire and machine-guns had lain between.
Most pedig már nyolc hónapja szögesdrót és géppuskák áthatolhatatlan fala választotta el egymástól a falut és a várost.
EnglishMulder sprinted to the barbed wire, pushing down on the rusted strands and ducking through.
Mulder a kerítéshez rohant, széthúzta a rozsdás drótszálakat, átbújt, aztán visszafordult, és tartotta a drótot Scully számára.
EnglishA generous opening had been cut in the coiled barbed wire.
Nagylelkű kezek rést vágtak a szögesdróton.

Szinonimák (angolul) a(z) barbed wire szóra:

barbed wire
English

Hasonló fordítások a(z) "barbed wire" szóra magyarul

wire főnév
barbed melléknév
to wire ige
dead wire főnév
overhead wire főnév
to tap the wire ige