EN

barbarism {főnév}

volume_up
1. általános
The world was divided into two sectors: a hemisphere of civilisation and a hemisphere of barbarism.
A világ két részre oszlott, a civilizáció féltekéjére és a barbarizmus féltekéjére.
It lends itself to poetry, but it masks a capacity for barbarism that makes the blood run cold.
Valósággal adja magát a versíráshoz, de a barbarizmus számára is olyan erőforrásokat rejteget, hogy az ember ereiben megfagy a vér.
All this, of course, constitutes acts of legal barbarism which, however, are measured by the numbers offered to us by newspapers.
Mindez természetesen törvényes barbarizmus, amelyet azonban a napilapoktól kapott számadatok alapján mérünk.
2. nyelvészet

Példamondatok a(z) "barbarism" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFaced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.
Amikor ilyen barbár tettet látunk, akkor nehéz még nagyobb barbárságot elképzelni.
EnglishAgain, this applies to all societies which have matured beyond the age of barbarism.
Persze ez csak azokra a társadalmakra vonatkozik, amelyek kinttek a barbarizmusból.
EnglishWhat is happening there is a barbarism more extreme than one's worse imaginings.
Ami ott történik, az a legrosszabb képzeletünket is felülmúló barbárság.
EnglishUnmistakable signs show that the world is about to fall into ignorance and barbarism.
Bizonyos jelekből fel lehet ismerni, hogy a világ tudatlanságba és barbárságba készül merülni.
EnglishThe world was divided into two sectors: a hemisphere of civilisation and a hemisphere of barbarism.
A világ két részre oszlott, a civilizáció féltekéjére és a barbarizmus féltekéjére.
EnglishAt stake are the most essential values which distinguish civilisation from barbarism.
A legalapvetőbb értékek forognak kockán, amelyek a civilizációt megkülönböztetik a barbarizmustól.
EnglishI offer you a chance to help destroy the Wersgor barbarism, whose existence England can no longer suffer.
Ha osztoztok velünk a megpróbáltatásokban, osztozhattok velünk a zsákmányban is.
EnglishAnd he can't understand how this barbarism can be tolerated, and he vents his frustrations.
És hogy nem érti, hogy ezt a barbarizmust hogyan lehet elviselni.
EnglishThat would be like the old days, like barbarism or something.'
Valakinek tördnie kell az infrastruktúrával, bárhol él is az ember.
EnglishHe said harshly, You are suggesting that we abandon the effort--and relapse into barbarism?
Azt javasolja hát harsogta , hogy vágjunk sutba minden igyekezetet, és süllyedjünk vissza a barbárságba?
EnglishReports of untold acts of barbarism taking place in the region have abounded in recent years.
A híradások hallatlanul barbár cselekményekről szólnak a régióban, és ez az állapot már néhány éve fennáll.
EnglishThis was the stuff of barbarism, of the old cruel gods.
Barbár törvény volt, az si istenek kegyetlen játékszabálya.
EnglishIt lends itself to poetry, but it masks a capacity for barbarism that makes the blood run cold.
Valósággal adja magát a versíráshoz, de a barbarizmus számára is olyan erőforrásokat rejteget, hogy az ember ereiben megfagy a vér.
EnglishWe could go over and over this barbarism to note, yet again, that it clearly stems from a religious divide.
A kegyetlenségek kapcsán újra és újra csak azt állapíthatjuk meg, hogy azok egyértelműen a vallási megosztottságból erednek.
EnglishAll this, of course, constitutes acts of legal barbarism which, however, are measured by the numbers offered to us by newspapers.
Mindez természetesen törvényes barbarizmus, amelyet azonban a napilapoktól kapott számadatok alapján mérünk.
EnglishWe will record him as a convicted criminal, an advanced person who luckily escaped the barbarism of this backward little world.
Akkor nem tudnánk végrehajtani rajta a halálbüntetést, nem gyilkolnák meg barbárok egy isten háta mögötti primitív bolygón.
EnglishThey are the same people who are rehabilitating in their own countries those who collaborated with the barbarism of the Nazis, for example.
Ezek ugyanazok az emberek, akik saját országaikban rehabilitálják azokat, akik például a nácik barbárságaival együttműködtek.
EnglishProof of their barbarism!
EnglishHe had not taken his eyes from the console of the computer, watching over the only hope to save this world from barbarism.
Egész éjjel le sem vette a tekintetét a számítógépasztalról, úgy vigyázott az egyetlen reménységre, amely még megmentheti ezt a világot a barbárságtól.
EnglishAll were creatures that became part of the old legends of faerie when men emerged from the darkness of barbarism and began to populate and build upon the world.
Már akkor legenda lett belőlük, amikor a barbárság sötétségéből kilábalt ember elkezdte benépesíteni és beépíteni a világot.

Szinonimák (angolul) a(z) barbarism szóra:

barbarism
barbarity
barbaric
barbarous