angol-magyar fordítás erre a szóra: barbarian

EN

"barbarian" magyar fordítás

HU
EN

barbarian {melléknév}

volume_up
Insolent barbarian human! the elf hissed, dancing around Elminster's ring.
- Szemtelen barbár ember! - sziszegte az elf szinte körbetáncolva Elminster gyűrűjét.
A barbarian world with the computer worshipped as a God.
Egy barbár világot látott, melyben istenként imádják a számítógépet.
I was a barbarian, they used to say: such subtleties would always be lost on me.
Én barbár vagyok, mondták, én az ilyen finomságokra mindig is süket leszek.

Példamondatok a(z) "barbarian" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI was a barbarian, they used to say: such subtleties would always be lost on me.
Én barbár vagyok, mondták, én az ilyen finomságokra mindig is süket leszek.
EnglishIn the courtyard, the barbarian soldiers flowed through to the last line of defence.
Az udvart elárasztó barbár horda már a védelem utolsó vonalát ostromolta.
EnglishA barbarian from the back door of Mars but a man of his hands and no fool, either.
- Barbár a Mars istenek háta mögötti vadonjából, a karja erős, s az esze is a helyén van.
EnglishInsolent barbarian human! the elf hissed, dancing around Elminster's ring.
- Szemtelen barbár ember! - sziszegte az elf szinte körbetáncolva Elminster gyűrűjét.
EnglishThere are some advantages to being a foreign barbarian, he told her with a sly smile.
Látja, vannak előnyei is annak, hogy valaki külföldi barbár tette hozzá ravasz mosollyal.
EnglishHowever, the barbarian is my friend and I speak from my own knowledge.
A barbár azonban a barátom, s mikor róla szólok, csak a magam ismereteire hagyatkozhatom.
EnglishBesides, barbarian societies had always intrigued him, even before their games had.
A barbár társadalmak mindig is foglalkoztatták, már azelőtt, hogy a játékaikat felfedezte volna.
English'I'm no more than half a step above a barbarian, one step above a monkey.'
El sem tudod képzelni, milyen szívesen lennék most sorozatgyilkos!
EnglishEighteen years ago a barbarian totalitarian regime came to an end in these countries.
Tizennyolc évvel ezelőtt ezekben az országokban véget ért egy barbár totalitárius rezsim uralma.
EnglishHe was supposed to be the expert, I was the barbarian outlander.
Végül is Ran lett volna az idevalósi; én csak egy barbár idegen voltam ezen a bolygón.
EnglishI said to my Father, Look, there's our barbarian friend Marius, the tall one, and he's writing.
Mondtam apámnak: Odanézz, ott van Marius barátunk, a magas barbár, és ír.
EnglishMy precious one, Marius said, I'm tall because I'm a barbarian!
Gyönyörűségem felelte Marius azért vagyok ilyen magas, mert barbár vagyok!
EnglishA water empire can grow so feeble that a single barbarian horde can topple it.
Ezért a vízegyeduralmi birodalmak annyira meggyengülhetnek, hogy egyetlen barbár horda elsöpörheti őket.
EnglishA water-control empire can grow so feeble that a single barbarian horde can topple it.
Ezért a vízegyeduralmi birodalmak annyira meggyengülhetnek, hogy egyetlen barbár horda elsöpörheti őket.
EnglishIn his time only a barbarian would have shoveled food into the mouth.
Az ő korában csak a barbárok lapátolták az ételt a szájukba.
EnglishWhat did she care what the wild barbarians, these northern Tribesmen, did, or their barbarian women?
Mit törődik ő azzal, mit tesznek a vad barbárok, az északi törzsek vagy a barbár asszonyaik?
EnglishA barbarian world with the computer worshipped as a God.
Egy barbár világot látott, melyben istenként imádják a számítógépet.
EnglishIt is man's mind that makes him a barbarian, not his technology.
Az embert az értelme teszi barbárrá, nem a műszaki tudása.
EnglishYou must be an ignorant barbarian indeed if you think the Dhuvians would instruct even me in their science.
Csakugyan ostoba vagy, barbár, ha feltételezed, hogy a dhuvaik beavattak engem a titkaikba.
EnglishIt was a miserable choice of exile, a barbarian outpost.
Siralom, hogy épp oda száműzték, egy ilyen barbár helyőrségbe.

Szinonimák (angolul) a(z) barbarian szóra:

barbarian